Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Technika pro udržitelné vodárenství na veletrhu Vodovody-kanalizace 2019

Výstava Vodovody-kanalizace proběhne ve dnech 21. až 23. května 2019 na výstavišti PVA Praha-Letňany. Tato nejvýznamnější vodohospodářská výstava v České republice, pořádaná jednou za dva roky, zaznamenává stále větší zájem ze strany vystavovatelů i návštěvníků. Důležitost této velké akce si uvědomují rovněž politici. Minulý ročník zahajovali ministři životního prostředí a zemědělství. Pořadatelem a odborným garantem výstavy je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky SOVAK, organizátorem je společnost Exponex. 

Důležitá témata ve vodárenství

Vod-ka 2019 je stejně jako v minulosti příležitostí k setkání s obchodními partnery, k navázání nových obchodních vztahů a k doplnění znalostí o aktuální situaci v oboru. Je to místo, kde se setkají zástupci obcí s provozovateli vodovodů a kanalizací, stavební firmy s oborovými projektanty, investoři, developeři, finanční instituce a další firmy a organizace z oboru vodního hospodářství.

I letošní ročník výstavy Vodovody-kanalizace bude doprovázen množstvím konferencí a seminářů. Na veletrhu bude důležitým tématem zákon o vodách, který má pro vodárenskou praxi zásadní význam a v současné době je stále v legislativním procesu. „Zcela určitě se bude diskutovat problematika extrémních jevů, jako jsou sucho či povodně, hospodaření s pitnou vodou, její kvalita nebo nakládání s dešťovými vodami,“ uvedl Oldřich Vlasák, ředitel a člen představenstva SOVAK.

V doprovodném programu bude novinkou akce s názvem JOB-ka, zaměřená na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží a školicích programů pro všechny zájemce o zaměstnání v oblasti vodního hospodářství včetně absolventů středních a vysokých škol. 

Ohlédnutí za minulým ročníkem

Minulý ročník Vod-ka 2017 potvrdil narůstající zájem vystavovatelů i návštěvníků o problematiku vodního hospodářství. Na ploše 6 257 m2 vystavovalo 335 firem z 25 zemí, počet účastníků se vyšplhal na téměř 10 000, zahraniční hosté přijeli z 25 zemí. 

Ukázky nové techniky

Stejně jako v předcházejících ročnících se i letos stanou středem pozornosti především ukázky nových technologií v municipální a průmyslové sféře. Udržitelného hospodaření s vodou lze dosáhnout pouze s využitím moderní techniky. Proto mají v nomenklatuře veletrhu významné místo měřicí, regulační a řídicí systémy a rovněž monitoring a vyhodnocování stavu vodovodní a kanalizační sítě.

Další informace o výstavě Vodovody-kanalizace jsou na https://www.vystava-vod-ka.cz.

(ev)

Obr. 1. Ve stáncích na veletrhu Vod-ka najdou návštěvníci moderní vodárenskou techniku