Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Technika pro mladé na hannoverském výstavišti

Technika pro mladé na hannoverském výstavišti

V rámci letošního Hannover Messe (16. až 20. dubna 2007) se přímo na výstavišti uskutečnila třídenní spolková soutěž mladých učňů a studentů v oborech mechatronik, elektrotechnik a technik informačních sítí. Soutěž je jednou z akcí iniciativy TectoYou, která se snaží upozornit mladé lidi na perspektivy technických oborů. V Německu, stejně jako v České republice totiž mezi mladými lidmi klesá zájem o studium technických oborů a firmy pociťují nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Soutěž mechatroniků

Soutěž mechatroniků uspořádala organizace SkillsGermany a návštěvníci veletrhu mohli sledovat její průběh v hale 11 (obr. 1). Dvoučlenné týmy mechatroniků do 25 let si musely na soutěž přinést dva PLC s programovacím prostředím. Každý tým byl doprovázen jedním odborníkem – školitelem, který působil v průběhu soutěže jako člen poroty. Mladí odborníci zde měli ukázat, že dokážou zkombinovat své znalosti mechaniky, elektroniky a informační techniky. Navíc prokážou schopnost pracovat v týmu. Soutěž odráží realitu praxe: lidé pracují pod tlakem a jejich úkolem je navrhnout a realizovat řešení a dále udržovat a stále zlepšovat výrobní proces. Navíc musí co nejrychleji vyřešit situace, kdy na stroji nastane porucha, a to tak, aby byl stroj co nejrychleji opět uveden do provozu.

Obr. 1.

Obr. 1. Soutěž mechatroniků na Hannover Messe 2007

Vítězové postoupí na mistrovství v profesních schopnostech, které letos uspořádá nezisková organizace WordlSkills od 15. do 18. listopadu 2007 v japonském městě Shizuoka. Na mistrovství pořádaném jednou za dva roky se soutěží ve 40 profesích. Vedle odborníků z technických oborů (např. mechanik, obráběč CNC, návrhář webových stránek) se soutěže účastní také vyučení kuchaři, kameníci či kadeřnice, servírky apod. V kategorii mechatroniků bude letos o medaile usilovat 30 dvoučlenných týmů z celého světa. Tradičními účastníky mistrovství mechatroniků jsou Nizozemí, Austrálie, Norsko, Kanada a Německo. Letos se poprvé přihlásily týmy mechatroniků z Maďarska a Estonska. Záštitu nad touto soutěží převzala firma Festo, která také již před patnácti lety prosadila, aby se mechatronika dostala mezi soutěžní profese mistrovství WorldSkills. Společnost Festo si za svůj cíl vytkla podporovat vzdělávání mladých lidí a vzbuzovat u nich zálibu v technických oborech. Právě profesní soutěže mohou mladým lidem přiblížit techniku jako strhující obor, který je zárukou dobrého uplatnění na trhu práce.

Iniciativa TectoYou

Nedostatečný zájem mladých lidí o technické obory v Německu se snaží zvrátit iniciativa TectoYou, která má velmi širokou podporu. Iniciativu podporuje Federace německého průmyslu (BDI) v rámci svého programu Německo – země idejí a také společnost Deutsche Messe, která je organizátorem veletrhu Hanover Messe. Dalšími sponzory jsou tradičně silné a aktivní německé profesní organizace: profesní svazy inženýrů elektrotechniky (VDE) a strojnictví (VDMA) a federace ZVEI, sdružující výrobce v elektrotechnickém a elektrotechnickém oboru. Podporu získala iniciativa i ve vědeckých a výzkumných kruzích, a to ze strany rady technických vědeckých disciplín (acatech) a Fraunhoferovy společnosti (FhG). Velmi významná je pro iniciativu TectoYou záštita Federálního ministerstva pro vzdělávání a výzkum Německa, jehož ministryně, Anette Schavanová, působí jako patronka iniciativy. Osobní podporu poskytla iniciativě i kancléřka Angela Merkelová.

Inciativa TectoYou poskytuje mladým lidem informace, zprostředkovává přímé rozhovory s inženýry a techniky v průmyslu o pracovních příležitostech a perspektivách, podílí se na profesních soutěžích apod.

Veletrh Hannover Messe 2007, kde vystavovalo 6 000 společností, byl cennou příležitostí k propagaci techniky. Vedle profesní soutěže se iniciativa TectoYou podílela také na organizaci mistrovství Německa v robotickém fotbale RoboCup German Open 2007. Na hrací ploše 5 000 m2 se při zápasech v různých kategoriích vystřídala stovka týmů mladých inženýrů z patnácti zemí.

Vrcholem aktivit TectoYou na hannoverském veletrhu byl Festival techniky, který se konal 20. dubna 2007. Nabízel bohatý program diskusí a informačních akcí a také prohlídky vybraných částí veletrhu. Mladí lidé si mohli pohovořit s pracovníky předních firem odpovědných za nábor pracovníků a jejich zaškolování. Další informace mohou zájemci nalézt na www.tectoyou.de

(ev)