Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Technika pro medicínu na veletrhu Biotechnika

Rostoucí zájem o veletrh Biotechnica 2007 (9. až 11. října 2007 v Hannoveru) je dokladem sbližování techniky se zdravotnickým a farmaceutickým oborem. V sekci nazvané drug-device combination therapies byly vystavovány prostředky podporující léčbu medikamenty, jako jsou stenty – miniaturní válcové implantáty na vyztužení cév. Sekce regenerativní medicíny prezentovala výsledky výzkumu kmenových buněk (trojrozměrné kultury buněk pro pěstování kostní tkáně apod.). Technické postupy využívající organické molekuly pro zdokonalení průmyslových procesů ukázala sekce „bílá biotechnika“. V ní byly představeny procesy pro generování nosičů energie z obnovitelných surovin nebo postupy na využívání enzymů, které jsou páteří průmyslových biotechnologií. V sekci nanobiotechnologií byly vystavovány např. miniaturní senzory, jimiž je možné zjišťovat nejmenší změny v biologických procesech, jako je vzestup koncentrací proteinů v lidském mozku. To může přispět ke včasné diagnóze takových nemocí, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba nebo cukrovka. Mezi exponáty sekce mikrosystémové techniky bylo možné nalézt sekvenční systémy, které dokážou dekódovat genetický materiál (genomy) stokrát rychleji než před několika lety. To se využívá především při výzkumu rakoviny a při analýze dědičných onemocnění. Mezi zajímavé exponáty v této sekci patřily i biočipy, které mohou lékaři použít tam, kde potřebují rychle stanovit diagnózu. Nechyběly zde ani přístroje používané v mikrochirurgii a inteligentní implantáty.
(ev)