Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Technika pro bezdrátový přenos signálů

Společnost Phoenix Contact představuje nový koncept bezdráto­vé komunikace. Dřívější produkty s komunikací WiFi, Trusted WiFi nebo Bluetooth zpravidla nebylo možné dále rozšířit nebo upravit podle potřeb zákazníků.
 
Nový modulární koncept Wireless Modular MUX vychází vstříc právě nestandardním požadavkům, které lze nyní snadno realizovat za přispění klasických rozšiřujících karet. Typ komunikace je založen na principu bod-bod nebo master-slave s využitím ethernetové komunika­ce a protokolu TCP. Kromě komunikace pomocí klasické ethernetové sítě lze s výhodou používat i bez­drátovou komunikaci založenou na Bluetoothu. Zařízení s integro­vanou anténou má krytí IP65. Po­třebný počet vstupů a tomu odpo­vídajících výstupů (analogových i binárních) si stanovuje zákazník sám podle vlastních potřeb (stov­ky signálů každým směrem). Vol­ně dodávaný software potom pouze detekuje přítomné moduly a porov­ná, zda byla síť správně zkonfigurována. Poté stanice začnou mezi sebou obousměrně komunikovat. Navíc Phoenix Contact přináší možnost pří­mo (on-line) sledovat stav celého přenosového řetězce prostřednictvím webového prohlížeče (Internet Explorer, Firefox) a diagnostikovat ho. Celá popisovaná sada je dodávána jako „black box“ a funguje na princi­pu plug & play. Je nezávislá na řídicím systému a chová se autonomně. Navíc lze takto řešit i přenos dat mezi bezpečnostními vstupy (8 SDI) a bezpečnostními výstupy (8 SDO) bez použití bezpečnostního PLC.
 

Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401, e-mail: vchytil@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz