Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Technika Interface zaplňuje mezery v komunikaci

číslo 5/2002

Technika Interface zaplňuje mezery v komunikaci

Nabídka produktů firmy Phoenix Contact pro rozhraní mezi řízením a řízeným procesem pomáhá vyřešit různé úkoly a zajistit rozličné funkce ve světě automatizační techniky. Digitální, analogové, sériové i výkonové signály musejí být převáděny, spínány, oddělovány, přizpůsobovány, zesilovány a dodávány tam, kde je jich právě třeba. Rozsáhlý program Interface s ucelenou řadou produktů poskytuje téměř vše pro přizpůsobování signálů pro řízení výrobních a zpracovatelských procesů.

Reléová rozhraní Interface
Reléová rozhraní a optické vazební členy vytvářejí základ pro přenos digitálních signálů. Galvanické oddělení v kombinaci s přizpůsobováním napětí, proudu a výkonu umožňuje bezporuchovou komunikaci mezi řídicím systémem a úrovní snímačů a akčních členů. Na šířce pouhých 6,2 mm mají tyto moduly miniaturní elektronická relé nebo optické vazební členy. Na rozdíl od mechanických relé nepodléhají zmíněné elektronické a optoelektronické prvky opotřebení. Násuvné prvky mohou být kdykoliv vyměněny bez narušení propojení.

Obr. 1.

Kabelové rozvody Interface Cabling
Propojení mezi automatizačním přístrojem a sběrnicí se skládá ze tří komponent. Čelní adaptér, který lze jednoduše připojit na vstupně-výstupní karty, je k dispozici pro všechny běžné programovatelné automaty. Připojovací moduly se spolehlivě aretují místo řadových svorek nebo vazebních prvků na liště a realizují elektronické rozhraní. Předem připravené konfekční systémové kabely zaručují rychlé a bezchybné spojení připojovaného modulu a čelního adaptéru.

Přenos analogových signálů Interface Analog
Při přenosu signálů a jejich vyhodnocování je důležitý vysoký stupeň bezporuchovosti, přesná konverze signálu a velmi kvalitní galvanické oddělení. Přístroje z řady Interface Analog zahrnují převodník pro galvanické oddělení, převodníky pro signály snímačů teploty, výkonové přizpůsobení, převodníky signálů a moduly pro sledování stavu. Nabízí se standardní řada s kompaktními a prostorově úspornými moduly (Standard Line), jež jsou zvláště vhodné pro opakované aplikace. Přístroje Function Line jsou multifunkční, programovatelné a konfigurovatelné moduly.

Signály v prostředí s nebezpečím výbuchu: Interface Ex
V prostorách s nebezpečím výbuchu plynů a par se používají moduly Interface Ex s ochranou proti vznícení a s vlastní bezpečností podle VDE/DIN. Také zde je možné volit mezi dvěma skupinami přístrojů. Řada PI je vhodná pro aplikace s mnoha vstupně-výstupními body. Pomocí úzkého modulu s šířkou jen 12,4 mm je možné ušetřit až 50 % místa, aniž by se muselo upustit od možnosti oddělení, kontroly a přemostění signálů, a to i pro více než jeden kanál. Je-li k dispozici dostatek místa, je možné volit cenově příznivé, modulární elektronické komponenty řady ME.

Sériová komunikace: Interface Serial
Produkty této řady mají za úkol přizpůsobit různá sériová rozhraní, galvanicky je oddělit a bezporuchově přenášet signály. Převodníky rozhraní RS-232, TTY, RS-422 a RS-485 pro přenos dat měděnými vodiči jsou vhodné i pro nepříznivé podmínky v blízkosti řízeného procesu. Moduly se aretují na liště DIN. Úzké pouzdro šetří místo, integrovaná přepěťová ochrana se stará o bezpečnost a násuvné šroubové přípoje zjednodušují zapojování. Konektory Sub-D řady Subcon lze připojit bez pájení nebo ovíjení vodičů. Pokovené pouzdro konektoru má vysoký stínicí účinek. K dispozici je také provedení pro sběrnice Profibus a CAN. Převodníky montovatelné na lišty jsou k dispozici i pro optické kabely. Typová řada navíc obsahuje ještě optické vazební členy typu T a zakončovací členy, jimiž lze realizovat veškeré sběrnicové topologie. Program doplňují optické kabely, konektory a montážní nástroje.

Napájení: Interface Power Supply
Univerzální zdroj napájení dodává výstupní proud 2,5 až 40 A a lze jej připojit na všechny běžné sítě. Vyznačuje se velkou výkonovou rezervou, dlouhými dobami překlenutí výpadků sítě a signálovými kontakty pro sledování funkčnosti. Zdroj Mini Power s šířkou 22,5 a 45 mm se používá v případě nedostatku místa. Speciálně pro vestavění do malých instalačních rozvodů jsou k dispozici přístroje Smart Power. Ty mají stavební hloubku 58 mm a dvojité pouzdro.

Uvedenou řadu modulů Interface doplňují ještě produkty řady Interface Plus – funkční prvky, jako jsou např. indikátory závad, diodové propusti atd.

Termomagnetické jističe TMCP
Termomagnetické jističe TMCP v sobě sjednocují teplotní a magnetický systém vypínání v jednou uzavřeném pouzdru. Teplotní vypnutí zajišťuje bimetal, jímž prochází proud spotřebiče. Bimetal přímo působí na vypínací mechanismus a odpojí spotřebič při překročení jmenovitého proudu. Bimetal však nelze pro jeho velkou tepelnou setrvačnost použít pro vypínání při zkratu. Aby bylo dosaženo krátké doby vypnutí při zkratu, používá se magnetický systém s tažnou kotvou. Při zkratu protéká rychle narůstající proud cívkou a generuje sílu v tažné kotvě. Překročí-li síla kotvy sílu vestavěné pružiny, dojde k okamžitému vypnutí.

Obr. 2.

Násuvné provedení umožňuje rychlou výměnu ochranného prvku při poruše nebo při revizi, stejně jako doplnění nových prvků při rozšíření systému. Integrované pomocné kontakty usnadňují identifikaci funkce a signalizaci a napomáhají při vyhledání závady. Pomocí násuvného můstku se napájecí potenciál může rozložit až na čtyřicet jističů a tím se redukují náklady na propojování.

Kompaktní bezpečnostní relé PSR
Nové bezpečnostní relé je určeno k nouzovému vypínání, např. při otevření dveří nebo u dvouručního ovládání strojů. Moduly mají zesílenou izolaci mezi vstupy a výstupy i mezi signálovými a vypínacími obvody. Relé mají osm spouštěcích, popř. vypínacích obvodů a jeden signální proudový obvod. Zpožďovací kontakty mají zpoždění nastavitelné až na 600 s. Relé splňují požadavky bezpečnostní kategorie 4 podle EN 954-1. Modul pro dvouruční ovládání kontroluje současnost změny obou vstupů s přesností pod 0,5 s. U provedení s šířkou 22,5 mm jsou k dispozici dva spouštěcí, popř. vypínací obvody a jeden signálový obvod. Pomocí rozšiřujících modulů lze zapojit až šest vypínacích proudových obvodů.

Poradenské a konzultační centrum firmy Phoenix Contact Interface Solution Center napomáhá zájemcům v hledání optimálních řešení pro zvyšování produktivity automatizovaných zařízení. Do jeho činnosti patří i pomoc při programování a zajištění servisu zařízení.

Literatura:

[1] ANDERS, A.: Interface schliesst die Lücke. Up Date, 02/1, Februar 2002, s. 6-7.

[2] HAUBROCK, J.: Elektromagnetische Schutzschalter. ETZ, 2001, Heft 23/24, s. 48-49.

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com

Inzerce zpět