Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Technický blog Fieldbus Foundation

Nezávislá organizace Fieldbus Founda­tionTM, původce komunikačního standardu Foundation Fieldbus (FF), zřídila blog věnovaný nejširším aspektům používání a dal­šího rozvoje tohoto průmyslového komuni­kačního systému určeného zejména pro pro­vozy se spojitými výrobními procesy. Na adrese http://foundationfieldbus.blogspot.com lze od jara 2011 najít nejrůznější in­formace a názory zajímavé pro dodavatele zařízení pro sběrnici FF, koncové uživatele, inženýrské firmy, integrátory systémů atd.
 
Nový blog moderuje Larry O’Brien, od března 2011 hlavní manažer marketingu ve Fieldbus Foundation, který má jako ředitel výzkumu a posléze uznávaný průmyslový analytik osmnáct let zkušeností v oboru ří­zení spojitých technologických procesů a byl také po většinu této doby spjat se systémem FF. „Technika FF se mezi ostatními metoda­mi digitální komunikace v průmyslu prosadi­la díky preferencím uživatelů z oboru spoji­tých výrob, a to především na rozvíjejících se trzích ve východní Asii a v Pacifiku, La­tinské Americe a na Středním východě,“ řekl O’Brien. „V současnosti, s na instalovanými miliony zařízení a systémem FF řídícím ně­které z největších závodů se spojitou výro­bou na světě, je patrný značný zájem o další informace o této velmi výkonné technice.“
 
Příspěvky na blogu se v současnosti tý­kají např. těchto témat:
  • certifikace školitelů v oboru FF z něko­lika předních světových vzdělávacích in­stitucí,
  • informace o nových produktech pro FF od předních dodavatelů řídicí techniky,
  • použití techniky FF ve vodárenství,
  • ověřování kompatibility hostitelských zaří­zení podle nového postupu 61b Host Pro­file Registration.
[Tisková informace Fieldbus Foundation.]

(sk)