Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Technická univerzita v Liberci spolupracuje s Fraunhoferovým institutem

Na Technické univerzitě v Liberci se 21. srpna 2020 setkala saská vládní delegace vedená ministerským předsedou Michaelem Kretschmerem se zástupci vlády ČR v čele s Andrejem Babišem. Cílem setkání bylo dohodnout se na další spolupráci ve vědě a výzkumu a uzavřít memorandum o spolupráci mezi Technickou univerzitou v Liberci a Fraunhoferovým institutem.
Výzkumný ústav Fraunhofer IWU se sídly v Saské Kamenici (Chemnitz), Drážďanech a Žitavě se soustředí na oblast nástrojářství a tváření. V memorandu jsou vymezeny tři oblasti spolupráce: technické prostředky pro průmysl 4.0, které jsou v souladu s trvale udržitelným rozvojem, dále nanotechnologie, smart materiály a technologie 3D tisku. Třetí oblastí možné spolupráce obou institucí jsou polymery, kompozity a textilní technologie.
„Od spolkové vlády mám přislíbené dva miliony eur na spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci s podmínkou, že česká strana přispěje stejnou částkou,“ sdělil v následné diskusi prezident Fraunhoferova institutu Reimund Neugebauer.
Rektor Miroslav Brzezina připomněl dlouholetou tradici spolupráce s Německem a především se sousedním Saskem. „V současné době běží několik projektů se saskými partnery, dalších deset je již dokončeno,“ uvedl rektor. Připomněl, že mezi aktivními projekty je také projekt TA ČR Delta s Fraunhoferovým institutem v Žitavě zaměřený na extruderovou 3D tiskovou technologii pro přesnou a efektivní sériovou výrobu. Podle rektora TUL jsou pro saské výzkumné instituce ještě zajímavé tři oblasti spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci. První je použití vodíku ke spalování v současných konvenčních motorech. Druhým tématem je úložiště jaderného odpadu, na kterém TUL v Liberci dlouhodobě spolupracuje se Správou úložišť radioaktivních odpadů. Třetí oblast spolupráce se týká vody, ať už jde o čištění a filtraci kontaminovaných vod, udržení vody v krajině, či vyhledávání nových zdrojů a zásobování obyvatelstva vodou.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček připomněl strategické hospodářské vazby mezi oběma stranami: „Sasko je pro Českou republiku partner číslo jedna. Objem vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Saskem předčí i objem vzájemného obchodu s USA.“
(ev)