Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Technická olympiáda ČVUT – Robiáda

Technická olympiáda ČVUT – Robiáda

České vysoké učení technické v Praze připravilo soutěž Technická olympiáda ČVUT – Robiáda. Soutěž je určena všem studentům středních škol. Soutěží se v řízení malých samostatných mobilních robotů – robíků, které spolu zápasí ve dvou disciplínách.

První disciplína nazvaná robolabyrint spočívá ve sledování bílé čáry na černém podkladě. Výše bodového ohodnocení závisí na rychlosti projetí trajektorie a míře odchylky od středu bílé čáry.

Druhou disciplínou je robotická obdoba tradičního japonského zápasu sumo – robosumo. Na hrací plochu – černý kruh s bílým okrajem – se umístí dva soutěžící, kteří se z kruhu vytlačují. Strategie hry záleží na programátorovi: robík může klamat tělem, objíždět okraj kruhu a lákat tak soupeře, vytlačit jej hrubou silou apod.

Soutěž je dvouetapová a skládá se z výběrového kola a celorepublikového finále. Ve výběrovém kole se bude programovat chování virtuálních modelů robíků. Předem připravené prostředí pro programování je přístupné přes webový prohlížeč a umožňuje naprogramovat zvolený model chování robíků pro obě soutěžní disciplíny. Na konci budou zaslané algoritmy chování virtuálních robíků vyhodnoceny a na základě hodnocení pořadatelé vyberou nejúspěšnější řešitele.

Vybraní soutěžící budou pozváni na týden na ČVUT do Prahy. Během pobytu bude mít každý soutěžící k dispozici jednoho reálného robíka, kterého se bude snažit naprogramovat tak, aby co nejlépe obstál v turnaji s ostatními řešiteli.

Soutěž je určena pro jednotlivce, to znamená, že ze školy nebo třídy se může přihlásit libovolný počet studentů, ale každý soutěží sám za sebe, nikoliv jako tým.

První kolo soutěže v disciplíně robolabyrint se uskuteční do 30. dubna 2007, v disciplíně robosumo do 28. května 2007, finále proběhne od 18. do 22. června 2007.

Pro vítěze finálového kola jsou připraveny peněžité ceny, hlavní cena je 5 000 Kč.

Bližší informace o soutěži jsou dostupné na adrese http://mech.fsik.cvut.cz/robiada/

(Bk)