Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Teamcenter pro vývoj nukleárních ponorek

Společnost Siemens PLM Software zvítězila ve výběrovém řízení firmy BAE Systems a podepsala několikamilionovou smlouvu o použití svého softwaru Teamcenter ke zlepšení postupů při vývoji ponorek. Společnost BAE Systems, jakožto přední světový konstruktér a výrobce ponorek, využije software PLM Temacenter jako informační páteř vývojových procesů. Software bude ovládat všechny informace, které vznikají při vypracovávání návrhu nukleární ponorky, její stavbě a uvádění do provozu. Použití softwaru Teamcenter má přispět k naplnění strategické obchodní vize – spolehlivé dodávky ponorky britskému královskému loďstvu za příznivou cenu.
 
Software firmy Siemens PLM Software je používaný staviteli a dodavateli lodí ke spolupráci, plánování, navrhování a ověřování vývoje. Software splňuje klíčový požadavek na podporu během celé doby životnosti ponorek a zároveň usnadňuje součinnost mnoha funkcí ponorky a spolupráci v rámci rozsáhlého řetězce dodavatelů.

(ed)