Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Teamcenter 11 – nová verze softwaru pro správu životního cyklu

Software Teamcenter, vyvinutý v Siemens PLM Software, je nejpoužívanější systém pro správu dat o výrobcích v průběhu celého jejich životního cyklu. Teď je k dispozici nová verze, Teamcenter 11, která je v mnoha směrech zdokonalena. Nedílnou součástí jsou nyní nástroje ALM (Application Lifecycle Management) pro správu softwarových aplikací. Návrh softwaru tak může být spravován společně s návrhem mechanické konstrukce a elektrotechnických dílů (MCAD a ECAD) daného zařízení. Teamcenter má v nové verzi vylepšený webový klient Active Workspace, který nabízí intuitivní, vizuální a personalizované prostředí pro okamžitý přístup k informacím. Zdokonalena je také architektura modelovacích funkcí a nástrojů pro správu validačních a verifikačních procesů. Zákazníci, kteří používají Schedule Manager, nyní mohou řídit mnohem obsáhlejší projekty než dříve. Mezi další vylepšení softwaru Teamcenter 11 patří samoobslužné funkce, které dodavatelům umožňují pracovat nezávisle, využívat nástroje pro efektivnější kontrolu shody výrobků s pravidly ochrany životního prostředí a pro lepší součinnost se systémy jiných výrobců a se staršími serverovými programy.

 

Siemens PLM Software, e-mail: infocz.plm@siemens.com, www.siemens.cz/plm, tel.: 266 790 411