Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

TD 2005 – Diagon 2005: diagnostika, spolehlivost, bezpečnost

číslo 2/2005

TD 2005 – Diagon 2005: diagnostika, spolehlivost, bezpečnost

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Vysoké učení technické v Brně a Academia Centrum UTB (AC UTB) pořádají dne 26. dubna 2005 ve Zlíně 28. mezinárodní konferenci s výstavou TD 2005 – Diagon 2005: diagnostika, spolehlivost, bezpečnost.

Jednání konference se uskuteční v tematických blocích:

  • Technická diagnostika: aktuální otázky údržby strojů a zařízení; použití přístrojů a metod technické diagnostiky a jejich ekonomické přínosy; programovatelné automaty, řízení, regulace a diagnostika, diagnostika v distribuovaných systémech; řídicí a diagnostické algoritmy, inteligentní systémy, modelování a simulace; prediktivní diagnostika a její použití v praxi.

  • Spolehlivost: teoretické otázky spolehlivosti a technické diagnostiky; standardizace ve spolehlivosti, spolehlivost a kvalita, řízení jakosti a environmentálně orientované systémy řízení jakosti (zavádění ISO 9000, ISO 14000, audity, certifikace pracovišť a personálu); použití matematických nástrojů, prediktivní analýzy spolehlivosti; provozní bezpečnost strojů a procesů, případové studie; testování a certifikace obecně i v poznatcích a zkušenostech z praxe.

  • Bezpečnost: teoretické otázky bezpečnostního inženýrství; legislativa v bezpečnosti (SEVESO I, II); použití metod bezpečnostního inženýrství; hodnocení rizik včetně environmentálních; lidský faktor; řízení změn; bezpečnost práce a legislativa v této oblasti.

Odborným garantem konference je prof. Ing. František Babinec, CSc. Předběžné přihlášky k aktivní (popř. s anotací příspěvku) i pasivní účasti je třeba zaslat do 10. března 2005. Podrobné informace jsou na http://www.utb.cz/diagon

(ed)