Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

TCP 2022: Model-Based Design a elektromobilita

Tematicky zaměřené semináře Technical Computing Prague navazují na sérii úspěšných konferencí pořádaných pod tímtéž označením (zkratkou TCP) společností Humusoft s. r. o. v minulých letech. Účelem půldenního semináře s úplným názvem TCP 2022:Model-Based Design pro vývoj autonomních systémů a elektromobilitu je propojit odborníky z akademické i průmyslové sféry se zájmem o danou problematiku a informovat je o softwarových nástrojích Matlab a Simulink z hlediska jejich uplatnění při vývoji v automobilovém průmyslu, zejména při:

 • optimalizaci návrhu a analýze možností pomocí simulací,
 • vývoji a ověřování algoritmů pro řídicí systémy, plánování a vnímání okolí,
 • ověření splnění požadavků v raných fázích vývoje metodou rapid prototyping,
 • generování kódu pro vývoj prototypu i výrobu, s plovoucí i pevnou řádovou čárkou, pro mikroprocesory, GPU, FPGA i SoC,
 • analýze dat z provozu vozidel,
 • vývoji podle standardů Autosar a ISO 26262.

Hlavními tématy semináře budou:

 • virtuální vozidlo,
 • modelování a simulace pro elektromobilitu,
 • vývoj systémů pro autonomní řízení a asistenční systémy ADAS,
 • umělá inteligence v automobilovém průmyslu,
 • testování a ověřování cestou simulace v reál­ném čase.

Seminář TCP 2022 se uskuteční v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice, ve čtvrtek 12. května 2022 od 13:00. Jednacími jazyky jsou čeština a slovenština. Vstup je zdarma, na základě registrace. Další informace včetně přihlášky na akci lze nalézt na https://www.humusoft.cz/event/technical-computing-prague-2022/.            

 (Humusoft)