Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Tandem veletrhů Tube a Wire 2012

Veletrhy Tube a Wire jsou na výstavišti v Düsseldorfu již tradičně pořádány každý druhý rok ve stejném termínu. Letos se uskuteční ve dnech 26. až 30. března. Veletrh Wire je zaměřen na výrobu drátů a kabelů, vystavují se zde také materiály pro opláštění, stroje a systémy pro výrobu a zpracování drátů i pružin a spojovací technika. Stabilitu na trhu drátů a kabelů zajišťují četné energetické projekty, jako je Solartec, jehož cílem je vést do Evropy elektrický proud vyrobený na Sahaře. Na veletrhu Tube jsou vedle trubek vystavovány další produkty: software, zařízení pro ukládání trubek, měřicí a regulační technika. Jde o mladší veletrh, jehož nomenklatura je obměňována a nedávno byla na žádost vystavovatelů rozšířena o hutní profily. Pro odbyt trubek jsou důležité projekty vedení ropy do Evropy, jako jsou ropovody Nabucco, South Stream, North Stream.

Oba veletrhy jsou zajímavé tím, že na nich vystavovatelé často předvádějí svá výrobní zařízení v chodu. Proto se také rozšiřuje výstavní plocha – koncem roku bylo vystavovateli objednáno 56 000 m2, což reprezentuje nárůst o 8,8 % oproti roku 2010 (44 000 m2). V roce 2010 vystavovalo na veletrhu Wire 1 217 vystavovatelů a na veletrhu Tube celkem 1 174 firem. Na uvedených veletrzích nejsou pořádány žádné odborné konference. Pořadatel Messe Düsseldorf vychází ze skutečnosti, že vystavovatelé vynakládají značné prostředky na účast na veletrzích a nepřejí si, aby návštěvníci trávili čas na konferencích, ale mezi výstavními stánky. Konference jsou proto pořádány v jiném termínu a na jiném místě. Na veletrh Wire 2012 bylo koncem roku přihlášeno více než 1 100 společností ze 45 zemí a na veletrh Wire téměř 900 vystavovatelů ze 44 zemí. Z České republiky se letos na veletrhu Tube představí dvanáct vystavovatelů a na Wire jich přijede sedm.

Výhradním prodejcem vstupenek na akce Messe Düsseldorf pro ČR je cestovní kancelář BVV Fair Travel (www.fairtravel.cz), která zprostředkovává také dopravu na veletrhy Wire a Tube 2012 a navíc pořádá čtyřdenní autokarový zájezd s návštěvou veletrhů. Aktuální informace k oběma veletrhům jsou uvedeny na www.wire.de a www.tube.de.

(ev)