Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

TAC – řídicí systémy pro budovy

číslo 4/2004

TAC – řídicí systémy pro budovy

Společnost Schneider Electric je celosvětově známa jako výrobce zařízení pro přenos a rozvod elektrické energie a pro automatizaci a řízení se zaměřením na stavebnictví, průmysl, energetiku, infrastrukturu a domovní instalace. V roce 2003 se stala vlastníkem švédského nadnárodního koncernu TAC, s jehož produkty nyní proniká i na trh s řídicími systémy pro technická zařízení budov (TZB).

TAC se představuje

Společnost TAC, založená v roce 1925 (dříve známá také jako Tour Andersson), se ve světě prosazuje zejména v oblasti otevřených komunikačních systémů LonWorks®. Jako první na světě uvedla v roce 1996 na trh podstanici typu Xenta komunikující protokolem LonTalk. V České republice jsou mnoho let známy regulační armatury TA, které prodávala firma Hydronic Systems Prague, s. r. o.

Systémy od firmy TAC je možné najít nejen v takových stavbách, jako jsou např. Hilton Copenhagen Airport Hotel, ANZ Bank v Austrálii, letiště v Bangkoku a železnice v Hongkongu, ale i u našich sousedů v Polsku, kde jsou využívány při zásobování měst Gdaňsk a Gdyně teplem. Potvrzením kvality systémů značky TAC je zakázka na dodávku zabezpečovacího systému pro Rockefellerovo centrum v New Yorku, kterou firma TAC získala po teroristickém útoku na New York v roce 2002.

Obr. 1.

Na dobré jméno TAC v oblasti regulace centralizovaného vytápění a vnitřního prostředí v budovách (obchodní dům Kotva, hotel Kriváň) v České republice navázaly v minulých letech úspěšné instalace celých systémů. Značka TAC se tak i u nás stává synonymem pro řídicí systémy TZB zahrnující v sobě kompletní systémy měření a regulace.

Charakteristika produktů značky TAC

Z produktů značky TAC (obr. 1) lze sestavit kompletní systémy měření a regulace pro budovy. Nabídka zahrnuje veškerý k tomu potřebný hardware i software. Společnost Schneider Electric se s produkty značky TAC zaměří na spolupráci se systémovými integrátory TZB, kterým nabízí především:

  • programovatelné podstanice pro přímé číslicové řízení (Direct Digital Control – DDC) typu Xenta,

  • software a řídicí centrály řady Vista s možností komunikace přes internet prostřednictvím webového serveru,

  • provozní přístroje.

Sortiment značky TAC nyní doplňuje současnou nabídku společnosti Schneider Electric pro instalace v budovách, zaměřenou na rozvod elektrické energie od úrovně vn až po vypínače a zásuvky, a to včetně rozváděčů a jejich vybavení, systému pro řízení spotřeby energie PowerLogic, strukturované kabeláže LexCom a měničů frekvence Altivar.

Obr. 2.

Architektura řídicích systémů TAC (obr. 2) se vyznačuje otevřeností a modularitou. Podstanice Xenta komunikují po sběrnici LON i se systémy ostatních výrobců. K vývoji aplikačních programů pro systémy s podstanicemi Xenta slouží intuitivní software nazvaný Menta. V případě integrace se systémy jiných výrobců v síti LonWorks lze použít obecně dostupné vývojové prostředí pro systémy LON, např. LonMaker. V systémech TZB je možné libovolně kombinovat nejrůznější výrobky určené pro sběrnici LON, např. v oblastech řízení osvětlení, výtahů a žaluzií, v zabezpečovacích systémech apod.

Podstanice Xenta

Podstanice Xenta (obr. 3) se dodávají v různých provedeních, lišících se rozměry a určením. Podstanice Xenta 100 je připravena pro zónové aplikace, jako je řízení ventilátorových konvektorů (fancoil), jednotek s proměnným průtokem vzduchu, VAV (Variable Air Volume) nebo řízení v jednotlivých místnostech. Volně programovatelné podstanice Xenta 200, 300, 400 jsou vybaveny vstupními a výstupními moduly. Všechny podstanice obsahují rozhraní sběrnice LON a jsou k dispozici s různým počtem vstupů a výstupů (od šesti do asi 120 v jedné podstanici).

Obr. 3.

Řídicí centrála Vista

Pro sběr a archivaci dat a sledování a ovládání připojených zařízení je určena centrála Vista na bázi PC (operační systém MS Windows), vybavená grafickým ovládáním. Poskytuje nejen klasické funkce, např. správu událostí, stavů či výstražných hlášení, ale i funkci záznamy časových průběhů sledovaných veličin, jejichž hodnoty ukládá do paměti spolu s časovým údajem. Dále ji lze připojit k sítím typu LAN/WAN, popř. integrovat s dalšími systémy také prostřednictvím protokolů OPC, TCP/IP apod.

Provozní přístroje a ostatní produkty

V nabídce je také kompletní sortiment čidel tlaku, teploty, vlhkosti či kvality vzduchu. Velmi rozsáhlá je nabídka servoventilů a servopohonů ve standardních světlostech a tlakových třídách, které lze použít v široké škále úloh od vytápění místností až po náročné teplárenské provozy. K dispozici jsou i některé produkty od firmy Echelon určené pro instalaci sběrnice LON a zabezpečovací systémy pro ochranu majetku a osob.

Závěr

Po nedávné úspěšné akvizici firmy Lexel-Electric přineslo spojení s firmou TAC výrazné posílení pozice firmy Schneider Electric na trhu v oblasti automatizace technických zařízení budov. Díky tomuto kroku může firma Schneider Electric nyní nabídnout komplexní řešení dodávek pro budovy, infrastrukturu, energetiku a průmysl.

Podrobnější informace o nabízených komponentách i řešeních lze získat na adresách:
http://www.schneider-electric.cz,
http://www.aut.schneider-electric.cz,
http://www.tac.com,
popř. přímo u pracovníků technické podpory společnosti Schneider Electric CZ, s. r. o.

Petr Motýl,
Schneider Electric CZ s. r. o.,
marketing

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět