Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

T-Systems spolupracuje s vysokými školami

Společnost T-Systems Czech Republic rozšiřuje spolupráci s technickými vysokými školami. Po smlouvě s pražským ČVUT byla nově uzavřena smlouva s Technickou univerzitou v Liberci, která je zaměřena zejména na výzkum a vývoj v oblasti informační a komunikační techniky a integrace systémů. Nedílnou součástí vzájemné spolupráce je výměna zkušeností a využití výsledků z univerzitních studií a projektů, které tak mohou být uplatněny v praxi. T-Systems se také bude podílet na zadání a vyhodnocení bakalářských, diplomových, disertačních a závěrečných prací pro studenty Fakulty strojní TUL. „Navázání spolupráce s Fakultou strojní Technické univerzity v Liberci představuje pro T-Systems Czech Republic další krok v rozvoji spolupráce s českým vysokým školstvím především v technické a technologické oblasti,“ uvádí Anton Zima, který je ve společnosti T-Systems Czech Republic odpovědný za korporátní marketing a komunikaci.
 
„Technická univerzita v Liberci je otevřená vůči hospodářské sféře a klade velký důraz na spolupráci s průmyslovými podniky. Taková spolupráce je oboustranně prospěšná, pro podniky i pro univerzitu. Studenti se dostanou k moderní technice, jíž škola nedisponuje, a udělají si představu o svém budoucím povolání. Firmy si zase mohou vytipovat potenciální zaměstnance s ohledem na své konkrétní potřeby. Pro vědecké týmy univerzity má tato spolupráce význam také z hlediska zpětné vazby, protože si mohou závěry a výsledky své vědecké práce prověřit v praxi,“ řekl rektor Technické univerzity v Liberci Vojtěch Konopa.

(ed)