Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Systémy zpracování obrazu nejen pro automobilový průmysl

Zpracování obrazu neboli strojové vidění je nepochybně jednou z hlavních technických oblastí budoucnosti v oboru průmyslové automatizace a při využití senzoriky v praxi. Není to snad uskutečnění snu, dát stroji podobně dokonalé a univerzální schopnosti, jaké nabízí lidské oko? Avšak žádná z úloh v senzorice se nejeví při uplatňování v praxi tak heterogenní a zároveň těžce zvládnutelná jako právě zpracování obrazu.
 
Společnost Pepperl+Fuchs převzala německou společnost VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH (VMT Systémy zpracování obrazu). Tímto krokem rozšiřuje svou nabídku řešení průmyslové automatizace i o oblast systémů strojového vidění.
 
Přístroje a řešení firmy Pepperl+Fuchs nyní sahají od senzorů obrazu (vision sensors), např. čteček kódů Datamatrix, přes malé kamery s nastavitelnými parametry až po systémová řešení, která jsou individuálně přizpůsobována potřebám aktuální úlohy. Komplexnost řešení a náklady na instalaci jsou u těchto přístrojů zcela odlišné. Nalezení správné platformy pro řešení aktuální aplikace je jedním z hlavních úkolů firmy.
 
Díky akvizici společnosti VMT GmbH ve Weinheimu nabízí nyní firma Pepperl+Fuchs kompletní paletu řešení strojového vidění pro průmyslovou automatizaci. Proto může vyhovět různým požadavkům na strojové vidění v sériové strojírenské výrobě na jedné straně a při výstavbě zařízení na straně druhé.
 
Senzory obrazu, stejně tak jako čtečky čárového kódu a kódů Datamatrix, nabízí Pepperl+Fuchs již několik let v robustním provedení, které urychluje jejich integraci do sériové strojírenské výroby. Nyní však přichází s novou nabídkou přístrojů (obr. 1) pro výstavbu speciálních systémů strojového vidění, obzvláště v automobilovém průmyslu. Specialisté na strojové vidění firmy VMT vypracovávají společně se zákazníky firmy Pepperl+Fuchs soubor požadavků a realizují velmi složité systémy pro rovinné (dvoudimenzionální) a prostorové (třídimenzionální) vedení robotu a korekci jeho dráhy. Při realizaci projektu se používají i jiné principy snímání, což nejlépe ukazuje multisenzorický systém pro řízené vkládání vestavných součástí (obr. 2).
 
Systémová řešení firmy VMT lze nalézt nejen v automobilovém průmyslu. Zkušební systém certifikovaný podle FDA 21 CFR byl např. již několikrát použit ve farmaceutickém průmyslu. Díky více než 600 systémům používaným po celém světě dokázala firma VMT v uplynulých dvanácti letech, že náročné zadání úkolů v průmyslových oborech lze řešit i hospodárně. Vedle kvality projektu je kladen také důraz na školení personálu pro obsluhu a údržbu systémů strojového vidění. Tím je zajištěna vysoká použitelnost zařízení. Pepperl+Fuchs je tedy správným partnerem pro senzorická řešení v průmyslové automatizaci. Další informace jsou uvedeny na internetové adrese www.pepperl-fuchs.com/bildverarbeitung
Jaroslav Nekolný, Pepperl+Fuchs
 
 
Obr. 1. Z nabídky přístrojů pro strojové vidění firmy VMT
Obr. 2. Multisenzorický systém pro řízené vkládání vestavných součástí