Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Systémy pro zpracování obrazu se vracejí ke koaxiálnímu kabelu

Dnes, 3. listopadu 2009 večer, byla na veletrhu Vision ve Stuttgartu slavnostně předána cena Vision Award. Získala ji nizozemská firma Adimec Advanced Image Systems (www.adimec.com), která stojí v čele konsorcia firem, jež společně vyvinuly nové rozhraní pro průmyslové systémy strojového vidění CoaXPress.
 
Rozhraní Coaxpress se vrací k osvědčenému koaxiálnímu kabelu, který byl v oblasti systémů strojového vidění běžně používán zhruba do konce minulého století. Poté, co byl analogový přenos signálu nahrazen digitálním, byly také koaxiální kabely nahrazeny datovými, např. podle standardu Camera Link. Datové kabely mají ovšem své nevýhody a omezení. Jsou cenově nákladné, jejich délka je omezená, většinou jimi nelze přenášet napájení a ani kapacita přenosu není vždy dostačující. Proto bylo vyvinuto nové rozhraní,
 
Coaxpress, které tyto nevýhody překonává. Coaxpress využívá jako fyzické médium koaxiální kabel, jímž lze přenášet obrazová data rychlostí 6,25 Gb/s na vzdálenost až 40 m nebo rychlostí 3,125 Gb/s na vzdálenost až 100 m. Tímtéž kabelem lze současně přenášet řídicí signály pro kameru (až 20 Mb/s), spouštěcí signály (trigger), a dokonce i napájení do výkonu 13 W. Je-li třeba rychlost přenosu zvýšit, lze použít několik paralelních koaxiálních kabelů; celková přenosová rychlost je potom n-násobkem základní hodnoty 6,25 Gb/s, kde n je počet kabelů.
 
Rozhraní Coaxpress začaly vyvíjet firmy Adimec (kamerové systémy) a EqcoLogic (polovodičové součástky, www.eqcologic.com) v roce 2007, v roce 2008 je poprvé představily odborné veřejnosti a počátkem letošního roku založily konsorcium, které se zabývá nejen technickým vývojem, ale také uvedením rozhraní na trh. Kromě již zmíněných firem v něm působí společnosti Active Silicon (převodníky frame grabbers; www.activesilicon.com), Components Express (kabely; componentsexpress.com), Aval Data (převodníky frame grabbers; www.avaldata.co.jp) a NED (řádkové skenovací kamery; www.ned-sensor.co.jp).
 
Technické přednosti nového rozhraní jsou ovšem jen prvním předpokladem úspěchu, následně je třeba vytvořit příslušný mezinárodní standard a prosadit jej na trhu. Procesu mezinárodní standardizace se ujalo japonské sdružení JIIA (Japan Industrial Imaging Association; www.jiia.org), přičemž se předpokládá, že na základě uzavřené dohody budou na procesu standardizace spolupracovat i evropské sdružení EMVA a americké AIA.
 
Na veletrhu Vision ve Stuttgartu byly představeny první produkty s rozhraním Coaxpress (kamery, frame grabbers, kabely, konvertory Coaxpress – Camera Link). Jejich první dodávky na trh se plánují na začátek roku 2010. Později v průběhu roku 2010 by měly na trh přijít další komponenty od mnoha výrobců, nejen od členů zmíněného konsorcia.
 
Zájemci o technické podrobnosti mohou navštívit např. webovou stránku www.coaxpress.com.
(Bk)
 
Obr. 1. Slavnostní předání ocenění Vision Award: cenu přebírá Jochem Herrmann z firmy Adimec Holding (uprostřed) od Thomase
Waltera z Messe Stuttgart (vlevo) a šéfredaktora časopisu Imaging and Machine Vision Warrena Clarka