Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Systémy pro ovládání hlasem nezávislé na mluvčím

Systémy pro ovládání hlasem jsou v moderních skladech již poměrně známé a dobře plní svou funkci. Co je důvodem k jejich použití? Především snaha o zvýšení produktivity pracovníků zajišťujících vychystávání zásilek. V podstatě žádný větší sklad s intenzivním provozem se v současné době neobejde bez využití čárového kódu a mobilních čteček s rádiovou komunikací (handheld). Ovšem zejména v procesu vychystávání mobilní čtečka skladníkovi v práci „trochu“ překáží.

Podívejme se na výdej položek podrobněji
 • typicky probíhá zhruba takto:
 • skladník se podívá na obrazovku čtečky, na které místo skladu (lokaci) má jít,
 • odloží čtečku do pouzdra, dojde k určenému místu,
 • vyjme čtečku, přečtením kódu potvrdí lokaci, zobrazí si požadovaný počet kusů, které má vzít,
 • odloží čtečku, aby mohl manipulovat se zbožím, odebere z regálu zboží,
 • vezme čtečku, potvrdí počet a podívá se, kam má pokračovat.
 
Během toho velmi jednoduchého procesu dvakrát odložil a vyjmul čtečku z pouzdra, nejméně dvakrát „přepnul“ svou pozornost mezi obrazovkou handheldu a situací ve skladu (ve skutečnosti to bude více než dvakrát, protože v tomto jednoduchém příkladu není počítáno s řešením výjimek nebo ztrátou pozornosti, kdy prostě zapomene údaj a musí se podívat znovu). Odložení a vyjmutí handheldu je záležitostí pár sekund, ale za osmihodinovou směnu tento „režijní čas“ může v součtu přesáhnout hodinu – a to už zanedbatelné není. Navíc neustálé přepínání pozornosti snižuje koncentraci, a tedy zvyšuje procento chyb skladníka.
 
Hlasové systémy využívají skutečnost, že zvukové informace je člověk schopen bez problémů zpracovávat paralelně s jinou činností. Dokáže jít a současně poslouchat, brát zboží z regálu a potvrzovat počet. Pracovník má na uších sluchátka, nemusí sledovat obrazovku handheldu a může se plně koncentrovat na práci. V zásadě tedy pracuje stejně jako s mobilní čtečkou, pouze pohled na obrazovku nahrazuje zvukový výstup zařízení (realizovaný pomocí softwaru TTS – Text To Speech), vstupy z klávesnice rozpoznávání hlasových příkazů vyslovených skladníkem (softwarový modul ASR – Automatic Speech Recognition). Výsledkem může být zvýšení produktivity až o několik desítek procent při zachování velmi malé chybovosti (stejné nebo lepší než u mobilních čteček).
 
TekSpeech PRO (TSP) je hlasový systém firmy Zebra (dříve Motorola Solutions), který se vyznačuje několika velmi zajímavými vlastnostmi:
 • Pracuje na běžných mobilních čtečkách Zebra, zákazník tedy nemusí kupovat nová zařízení, ale využije dosavadní. Mobilní čtečky také mohou být v některých procesech ve skladu využívány „klasicky“ (obrazovka – klávesnice – snímání čárového kódu) a v jiných „hlasově“.
 • Systém nevyžaduje trénink modulu rozpoznávání řeči (ASR) na konkrétního uživatele, což zrychluje uvedení do provozu a umožňuje použití i v provozech s brigádníky.
 • Má rozsáhlé možnosti integrace s informačními systémy podniku (nutné je zejména propojení se systémem řízení skladu – WMS, Warehouse Management System), což usnadňuje instalaci do současného prostředí firmy a nenutí zákazníka ke změně aplikací.
 • Aplikace na mobilní čtečce je multimodální, tj. nemusí využívat výlučně hlasové vstupy a výstupy, ale může je kombinovat s obrazovkou a klávesnicí, snímáním čárového kódu nebo RFID, tiskem atd. Zatímco pro vlastní vychystání je nejefektivnější pracovat 100% hlasově, výběr pracovního příkazu ze seznamu nebo zadání sériového čísla je pravděpodobně rychlejší na obrazovce nebo pomocí sejmutí čárového kódu. TSP navíc veškerou činnost, kterou uživatel zadává hlasově, také vypisuje na obrazovku. Jestliže se tedy skladník takříkajíc ztratí v procesu, může se kdykoliv podívat pro zorientování na obrazovku mobilní čtečky.
 
Zastavme se ještě podrobněji u druhé odrážky, tj. u tréninku ASR. Hlasové systémy pro logistiku v minulosti využívaly převážně tzv. Speaker Dependent ASR, tedy rozpoznávání „vyladěné“ pro konkrétního mluvčího, pro jeho dikci, přízvuk a celkový způsob řeči, který je u každého člověka individuální. Tyto systémy vyžadují, aby každý uživatel „natrénoval“ software pro svůj způsob řeči, což znamená přibližně dvaceti- až třicetiminutový proces, ve kterém uživatel několikrát opakuje všechna slova používaná v aplikaci. Na základě toho se vytvoří hlasový profil uživatele, který je využíván pro vlastní rozpoznávání hlasových vstupů. Výhodou je spolehlivé rozpoznávání a menší požadavky na výkon procesoru mobilní čtečky. Nevýhodou je časová náročnost tréninku, což je problém zejména ve skladech využívajících brigádníky (nebo obecně tam, kde je velká fluktuace personálu), a také nutnost ukládat a spravovat hlasové profily.
 
Novým trendem jsou proto systémy „speaker independent“, nezávislé na mluvčím, které trénink nepotřebují. Stačí jim informace, jakým jazykem skladník mluví, a jednoduchá kalibrace na hlasitost a rychlost mluvy, která spočívá v prostém vyslovení „jedna dva tři“ na začátku používání handheldu. Z pohledu ASR jsou sice systémy nezávislé na mluvčím výrazně náročnější, ale masivní zvýšení výkonu procesorů mobilních zařízení v uplynulých deseti letech spolu s vývojem pokročilých algoritmů rozpoznávání řeči umožnilo, že spolehlivost rozpoznávání (i v hlučném prostředí skladu nebo výroby) obou typů ASR je srovnatelná. A snadnost použití jednoznačně hovoří pro variantu systémů nezávislých na mluvčím, jakou používá
TekSpeech PRO.
 
Na závěr několik čísel:
 • systém TSP je implementován ve více než 500 provozech v Evropě,
 • celkový počet mobilních zařízení přesahuje 20 000,
 • dokladovaný nárůst produktivity je až 40 % (podle typu provozu).
 
Firma POINT.X, spol. s r. o., je certifikovaný dodavatel aplikace TekSpeech PRO a je schopna realizovat systémy, které ji využívají, na území ČR a SR. Služby firmy Point.X pokrývají celý proces realizace od úvodní analýzy přes naprogramování a odladění hlasové aplikace, realizaci propojení s WMS, asistenci při pilotním provozu a uvedení do provozu až po dlouhodobou podporu a rozvoj.