Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Systémová technika budov na veletrhu Hannover Messe 2001

Automa 3/2000

[Tisková zpráva Hannover Messe, 6. 1. 2000.]

Systémová technika budov na veletrhu Hannover Messe 2001

Systémová technika budov zůstane i nadále součástí průmyslového veletrhu Hannover Messe. Vede k tomu rostoucí inteligence průmyslových systémů a nutnost spojovat je prostřednictvím komunikačních sítí. Komplexní řešení průmyslových automatizačních projektů přestávají být myslitelná bez návaznosti na automatizaci domů a budov. Proto se počínaje rokem 2001 sejdou každé dva roky na veletrhu Hannover Messe také výrobci průmyslově orientované automatizační techniky budov.

Systémová technika budov se tak od roku 2001, kdy se bude Hannover Messe konat ve dnech 23. až 28. dubna, stane každý lichý rok součástí odborného veletrhu Energie v halách 11, 12 a 13. Vystavovatelé domovní techniky zde budou předvádět především to, jak může být tato technika použita v průmyslových úlohách. Například roboty mohou nejen komunikovat mezi sebou, ale mohou být napojeny i na řídicí systém budovy, na obchodní a výrobní informační systém nebo na systém řízení kvality a údržby.

Systémová technika budov tak tvoří určitý základ k budování systému „inteligentní továrny“. Proto je její umístění na průmyslovém veletrhu Hannover Messe opodstatněné a její prezentace současně se systémy průmyslové automatizace a distribuce energie je vlastně nutností. K výstavě systémové techniky budov, která se bude konat v rámci odborného veletrhu Energie na Hannover Messe, patří především kompletní přehled sběrnico vých systémů, prostředků pro tvorbu a správu komunikačních sítí, domovní technika nízkého a středního napětí, prostředky domovní automatizace, domovní elektroinstalace a samozřejmě i takové obory, jako je topení a klimatizace.