Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Systém X67 od firmy B&R s certifikátem Ex

Inspekční společnost TÜV Rheinland Group udělila všem mo­dulům systému X67 osvědčení pro prostředí s nebezpečím výbuchu (symbol Ex) skupiny II podle standardu ATEX 7201. Všechny modu­ly systému X67, jako jsou řadiče sběrnice, vstupy a výstupy, funkč­ní moduly a systémové napájecí moduly, je nyní možné používat v prostředí s ne­bezpečím výbuchu. Systém X67 může být bez problémů používán na strojích pracujících ve výbušném prostředí, jako jsou stroje na plnění obalů parfémy, alko­holickými nápoji a ředidly. Systém X67 navržený firmou B&R je inteligentní sys­tém vstupů a výstupů pro instalaci mimo rozváděč. Díky svému krytí IP67 může být instalován v prostředí průmyslových provozů. Jeho kompaktní provedení a op­timálně řešené připojovací prvky umož­ňují, aby byl kdekoliv v blízkosti stro­je. Individuálně mohou být tyto moduly umístěny až 100 m od stroje, aniž by se to projevilo na jejich funk­ci. Moduly jsou dodávány ve verzi se čtyřmi až 32 kanály a uživatel může spojit až 250 modulů. Jsou velmi flexibilní, jejich digitální ka­nály mohou být nakonfigurovány buď jako vstupy, nebo jako výstupy. Otevřené rozhraní se standardizovanými konfiguračními soubory EDS a GSD dovoluje připojit moduly X67 do sítí všech standardních sběr­nic v různých prostředích. Uvedené rozhraní může být standardním způsobem konfigurováno a programováno. Moduly X67 mají napáje­ní 24 V DC a mohou být používány v prostředí o teplotě 0 až 60 °C.
 

B+R automatizace, spol. s r. o., e-mail: office.cz@br-automation.com, tel.: 541 420 311, www.br-automation.com