Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Systém X20 certifikován pro námořní použití

Systém X20 od společnosti B&R získal po zkouškách provedených nezávislou certifikační organizací Germanischer Lloyd (GL) osvědčení pro námořní použití. Všechny zkoušené moduly systému X20 – hlavní procesorové jednotky (CPU), moduly I/O a řadič sběrnice – prokázaly, že jejich funkční schopnosti a provozní bezpečnost jsou na úrovni odpovídající požadavkům námořního prostředí.
 
Všechny komponenty jsou schváleny k použití v provozních prostředích kategorií D a EMC1, tj. ve vnitřních prostorách námořních objektů, včetně můstku a strojovny. Vedle mezinárodní prestiže, kterou mají komponenty s certifikátem od GL, a s tím souvisejícího urychlení schvalovacích procedur, v sobě tato značka kvality nese i souhrnnou informaci o bezpečnosti a kvalitě průmyslových produktů. Systém X20 je kompletní řídicí systém a současně systém vzdálených I/O. Jeho moderní třídílná modulární skladba – sběrnicový modul, modul řídicí elektroniky a svorkovnice – umožňuje realizovat s jedinou platformou mnoho různých sestav. Mimořádně kompaktní moduly s osmi, dvanácti nebo šestnácti kanály I/O pomáhají uživatelům ušetřit až 50 % místa v rozváděči.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com