Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Systém Teamcenter přispěl k rozvoji společnosti Juli

Společnost Juli Motorenwerk, s. r. o., společný podnik Linde AG a Jungheinrich AG, patří k předním výrobcům manipulační techniky na českém trhu. Vyrábí elektromotory pro pohony pojezdu, zdvihu a řízení ve vysokozdvižných vozících. S rozvojem výroby bylo vedení firmy Juli nuceno sáhnout i po inovativním softwarovém řešení informačního systému pro výrobu. „Softwarová řešení dodávaná Siemens PLM Software hrála zásadní roli ve zvýšení produktivity práce v konstrukci,“ zdůrazňuje vývojový konstruktér Zbyněk Šmíd a dodává: „Naše spolupráce začala v roce 1999 nasazením systému Solid Edge (obr. 1), přičemž nejprve se systém používal v konstrukci výrobků. Produktivita práce vzrostla téměř o 50 %. Jako největší přínos se ukázal přechod z rovinného (2D) konstruování do prostorového (3D), kde se plně projevuje výhoda digitálního modelu, tedy možnost vidět výrobek reálně ještě předtím, než je vydána výkresová dokumentace, a s tím spojené možné řešení kolizních stavů v sestavách. Toto je v prostředí 2D velice obtížné.“
 
Od roku 2007 firma Juli navíc spravuje veškerá svá data CAx prostřednictvím systému Teamcenter (obr. 2). „Solid Edge jsme srovnávali se Solidworks v rámci výběrového řízení. Funkce programu plně vyhovovaly našim nárokům a vyhověly jak ve smyslu výkonnosti, tak i ve snadnosti ovládání.“ Pro dosažení kompatibility s ostatními partnery v koncernu instalovala společnost Juli později systém NX (dříve Unigraphics). „S jeho funkčností jsme též velice spokojeni, zejména oceňujeme stabilitu a rychlost. V současné době pracujeme ve verzi NX5,“ říká pan Šmíd. „Teamcenter nahradil ve společnosti Juli starší řešení MatrixOne,“ dodává.
 
Teamcenter je odpovědí na klíčové výzvy, před nimiž v současnosti stojí každá firma: urychluje uvedení produktů na trh, umožňuje přijít se správnými produkty ve správný čas, prodlužuje životní cyklus produktů, maximalizuje příjmy a zároveň zvyšuje produktivitu. Dovoluje společnostem spolupracovat v rámci globální sítě, a díky tomu klientům nabízet špičkové výrobky v krátkých dodacích lhůtách.
 
Teamcenter spojuje lidi a zajišťuje vzájemnou provázanost procesů, čímž se stává motorem inovace a růstu. Systém obsahuje řešení pro vývoj nových produktů, která propojují výrobce originálních dílů, partnery a subdodavatele do jedné zabezpečené sítě a umožňují jim přístup k firemnímu know-how po celém světě. Tím se výrazně zrychluje vývoj nových produktů.
 
Zbyněk Šmíd si nyní velmi pochvaluje rozhodnutí zaměřit se na produkty jedné firmy: „Obrovskou výhodou je vzájemná kompatibilita aplikací a v případě systému Teamcenter též možná nativní integrace systémů CAD bez nutné instalace produktů třetích stran.“ Co se týče expanze softwarových řešení, v Juli počítají s tím, že s dalším rozvojem obchodních aktivit společnosti poroste i počet licencí.
(Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s. r. o.)
 
Obr. 1. Prostředí systému Solid Edge
Obr. 2. Prostředí systému Teamcenter
Obr. 3. Prostředí systému NX
 

Solid Edge
Solid Edge je software CAD primárně určený pro navrhování strojírenských konstrukcí. Jeho funkce však umožňují vytvářet mnohem více – od designu nábytku až po prostorové (3D) modelování komplexních ploch. Poslední verze Solid Edge s metodou modelování zvanou Synchronous Technology představuje zásadní pokrok v řešeních CAD. Přináší nový způsob práce, který kombinuje rychlost a pružnost explicitního modelování s ovladatelností a předvídavostí parametrického modelování.
 
Systém NX
NX (dříve Unigraphics) je komplexní program CAD/CAM/CAE pro podporu širokého spektra činností v konstrukci a výrobě, od prvního ideového návrh, přes výpočty, simulace a analýzy, modelování jednotlivých dílů i celých sestav, tvorbu výkresové dokumentace, programování obráběcích a měřících strojů NC a simulaci obrábění až po kontrolu kvality, správu dat a projektů a integraci do podnikového informačního systému. Moderní modulární systém s plnou asociativitou všech spolupracujících modulů je založen na jednotné grafické objektově orientované databázi. Jeho poslední verze NX 6 je stejně jako Solid Edge postavena na pokrokové metodě Synchronous Technology.
 
Teamcenter
Nejrozšířenější řešení PLM na světě podporuje inovace a produktivitu tím, že spojuje lidi a procesy s jediným zdrojem produktů a znalostí procesů. Komplexní portfolio řešení digitální správy životního cyklu Teamcenter je postaveno na otevřeném základu PLM a směřuje právě k podpoře širokého použití řešení PLM.