Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Systém řízení skladů mySTOCK od společnosti Kvados v Jitrans logistik

Logistická společnost Jitrans logistik, spol. s r. o., specializující se na služby 3PL zejména pro velkoobchodní společnosti a e-shopy, spatřuje budoucnost ve standardizaci a zefektivnění logistických procesů. Cílem je rychle absorbovat nové ukladatele, ale také sdílet a rychle zaškolit nové zaměstnance, nastavit transparentní hodnocení pracovníků a mít k dispozici kvalitní reporting pro manažerské rozhodování a řízení. Tyto požadavky uspokojil systém pro správu skladové logistiky mySTOCK® WMS ve specializované oborové verzi Logistics od společnosti Kvados. Díky tomu Jitrans logistik disponuje uceleným řešením pro řízení a optimalizaci logistiky, procesů a pracovníků ve skladech. Výhledově je možná rovněž spolupráce na automatizaci a robotizaci, neboť firma Kvados Group je schopna navrhnout a zrealizovat dodávku na klíč, včetně dodávky robotů i techniky, jejich integrace a dlouhodobého servisu.

 

Společnost Jitrans logistik se zaměřuje na ukládání sortimentu zejména velkoobchodů a e-shopů. Sklad v Jihlavě má výbornou dostupnost po celé České republice i Slovensku. V současnosti poskytuje Jitrans logistik služby 3PL (Third-Party Logistics) pro šest ukladatelů. Předpokládaný růst vyžadoval optimalizovat a zefektivnit skladové procesy. Cílem bylo rovněž výrazně snížit administrativní zátěž při komunikaci se zákazníky a propojit WMS přímo s jejich informačními systémy a e-shopy. U menších ukladatelů, kteří nemají možnosti se přímo integrovat, využila firma Jitrans logistik jako řešení portál B2B, který usnadní oboustrannou komunikaci s WMS (Warehouse Management System) a zajistí bezchybný přenos dokladů a dat o sortimentu.

 

Rychlá implementace myStock

Skladování 3PL má své specifické požadavky, zejména na nejsnazší a nejpřesnější evidenci služeb poskytnutých jednotlivým ukladatelům, která funguje jako podklad pro přesné a transparentní fakturace. Tyto požadavky dokázala ve výběrovém řízení plně pokrýt se svou specializovanou oborovou verzí společnost Kvados, která splnila rovněž požadavky na plánovaný rozvoj směrem k robotice a automatizaci. Řešení myStock od společnosti Kvados má tři oborové alternativy: Retail, Production a Logistics. Právě třetí řešení, uzpůsobené pro vertikálu logistiky, bylo zvoleno. Celý projekt byl realizován během pouhých dvou měsíců. Od začátku února 2022 funguje systém myStock ve skladu společnosti Jitrans logistik v plném provozu, prozatím pro jednoho ukladatele, ale pracuje se na implementaci dalších dvou.

 

Automatická a efektivní komunikace se zákazníky

Kromě WMS pro řízení logiky skladu společnost Kvados dodala a zrealizovala také rozhraní, pomocí kterého je zajištěna přímá komunikace a výměna dat mezi systémem ERP ukladatele a systémem WMS společnosti Jitrans logistik. Díky tomu se zrychlila komunikace mezi poskytovatelem a ukladatelem, který má okamžitý přehled o stavu zásob a automatizovaně dokáže přenášet požadavky na vychystání či naskladnění. Tím se tedy zajistí snížení administrativní pracnosti i chybovosti a zvýšení rychlosti celé komunikace. Toho si cení i obchodní a finanční ředitel společnosti Jitrans logistik Miroslav Stárek: „Překvapuje mě univerzálnost systému a schopnost komunikovat s ostatními informačními systémy. Oceňuji proaktivní přístup, tedy že se nehledají problémy, ale řešení.“ Uživatelská přívětivost pro klienty je pro logistickou firmu klíčová, protože tím získává na atraktivitě pro potenciální nové zákazníky. Díky optimalizaci procesů klienti ušetří značné náklady související s dopravou.

První implementovaný zákazník byl pro Jitrans logistik zároveň novým klientem. Přesto byl přechod na nový systém rychlý a měl hladký průběh. Kromě rychlé implementace Miroslav Stárek dále uvádí hlavní výhody, které z novinky pro společnost plynou: „Sklad momentálně funguje bez problémů. Minimální chybovost, spokojený zákazník. Nyní dokážeme lépe pracovat s lidmi, dokážeme vyhodnocovat požadavky jednotlivých činností a tím optimalizovat počet lidí ve směně. Máme podrobné reporty o situaci ve skladu.“

 

Jaké funkce myStock nabízí?

WMS myStock kompletně řídí práci skladníků, kterým zadává úkoly s přesnými instrukcemi, tedy co, odkud a kam je třeba přemístit. Mimoto pro ukladatele eviduje kaž­dý úkon prováděný s konkrétním sortimentem, jako např. přemístění, balení či přebalení nebo přibalení návodu. Podporuje též evidenci spotřebovaného materiálu. Díky tomu může Jitrans logistik jednoduše, a především transparentně fakturovat svým zákazníkům jednotlivé úkony, a to bez velké administrativní zátěže. Skladníci pracují se zařízeními PDA, která Kvados dodal ve spolupráci s jedním ze dvou dominantních výrobců, partnerem Honeywell.

(jh)