Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Systém Promotic 6

číslo 3/2003

Systém Promotic 6

Firma Microsys, spol. s r. o., představuje na letošní výstavě Pragoregula 2003 novou verzi systému SCADA Promotic 6 – softwarového nástroje na tvorbu vizualizačních a řídicích systémů. Nová verze systému obsahuje množství novinek, užitečných funkcí a vylepšení. Promotic 6 přebírá všechny hlavní rysy dosavadního systému Promotic 2000 a přidává k nim nové vlastnosti a komponenty. Mezi hlavní novinky systému patří:

  • nová koncepce systému časových průběhů, alarmů a událostí s podporou XML,
  • podpora operačního systému Windows XP,
  • nové grafické prvky (podpora vytváření obrazců, vkládání obrazů, uživatelská menu),
  • nový způsob instalace,
  • možnost rozšiřovat runtime licence zasláním licenčního souboru e-mailem.
Obr. 1. Novinky pro intranet

Spousta novinek se objevila i v oblasti poskytování údajů do intranetu a internetu pomocí objektu PmWeb. Jde o konfiguraci, v níž na jedné straně je aplikace Promotic jako webový server a na druhé straně je webový klient, např. MS Internet Explorer, jiná aplikace Promotic nebo podobná aplikace využívající XML. Již ke konci roku 2002 byly ve starší verzi Promotic 2000 uvolněny komponenty pro prohlížení alarmů (a to jak aktuálního stavu, tak historie) a pro prohlížení historie aplikačních událostí (events). V nové verzi Promotic 6 k tomu nyní přibyly komponenty pro prohlížení časových průběhů. Nové komponenty jsou postaveny na XML, tzn. že klient pouze čte a zobrazuje optimalizovaná data. Zobrazení dat je v podstatě rovnocenné zobrazení na lokální stanici, jak z grafického hlediska, tak z hlediska rychlosti. Velice perspektivní je možnost sdílení dat aplikace v reálném čase prostřednictvím XML. Výsledkem je snadná tvorba aplikací, které si mají předávat data nejen v lokální síti, ale i přes internet.

Nová koncepce časových průběhů

Samostatnou kapitolou je nová koncepce časových průběhů (trends, tj. ukládání, prohlížení a zpracování hodnot s časovou známkou). Časové průběhy jsou nyní nově ukládány jedním objektem (PmTrend), na rozdíl od starších verzí, kde byly objekty dva (PmA-Trend a PmHTrend). Nový objekt tedy umí uchovávat data v paměti počítače i paralelně v databázi na disku. Vznikl také nový grafický prvek, který dovede zobrazovat časové průběhy v různých typech grafů (spojitý, schodovitý, sloupcový atd.) a v různých obecně definovaných barvách. Asi největší novinka v systému časových průběhů je možnost dálkového zobrazování záznamů. Časové průběhy lze prohlížet na jiném počítači, než kde jsou uloženy. Průběhy je možné prohlížet v prohlížeči MS Internet Explorer, bez nutnosti instalace systému Promotic.

Závěr

Při dalším zdokonalování verze Promotic 6 se nadále počítá s tím, že pro uživatele budou nové verze distribuovány pomocí opravných souborů, tzv. service packs, zdarma přístupných na www.microsys.cz (podobně jako ve verzi Promotic 2000). Ceny vývojového prostředí, runtime licencí i komponent se nemění. Nová verze systému Promotic 6 tak uživateli poskytuje vyšší kvalitu (nové komponenty a nová technická řešení) za nezměněnou cenu. Systém Promotic 6 je možné zakoupit buď přímo u firmy Microsys, spol. s r. o., nebo prostřednictvím obchodních zástupců.

Ing. Zdeněk Malina

Microsys, spol. s r. o.
703 00 Ostrava 3
tel.: 596 614 302
fax: 596 614 301
http://www.microsys.cz

Inzerce zpět