Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Systém nepřetržitého monitorování prostředí ViewLinc od firmy Vaisala

Firma Vaisala se sídlem ve Finsku je přední světový výrobce senzorů a techniky pro měření relativní vlhkosti, rosného bodu, teploty, koncentrace oxidu uhličitého, diference tlaků a dalších veličin. Přes sedmdesát let zkušeností s měřením vlhkosti a teploty vyústilo ve vytvoření uživatelsky jednoduchého systému pro nepřetržité monitorování parametrů prostředí, vytváření záznamů a správu dat View- Linc. Monitorovací systém ViewLinc je určen pro ty nejnáročnější provozy, kde je zabezpečení parametrů prostředí klíčovou podmínkou k zaručení kvality produktů, jako jsou např. léčiva, krevní konzervy, buněčné kultury, potraviny a jiné citlivé produkty. Systém ViewLinc je konstruován tak, aby bylo možné parametry prostředí měřit a doložit i přes výpadky napájení nebo komunikačních sítí s vysokou ochranou proti lidským chybám. Software ViewLinc splňuje požadavky FDA 21 CFR Part 11 a EU GMP Annex 11.

 

Systém, který chrání provoz i data

Mnoho velkých nadnárodních firem ve farmaceutickém a biochemickém průmyslu spoléhá na monitorovací systém ViewLinc firmy Vaisala, který byl vytvořen ve shodě s mezinárodním doporučením GMP a nařízeními americké agentury pro potraviny a léčiva FDA, evropské medicínské asociace EMA, saúdskoarabské agentury pro potraviny a léčiva SFDA, japonské agentury pro léčiva a zdravotnickou techniku PDMA, mezinárodního výboru pro harmonizaci technických požadavků ve farmacii ICH a dalších.
 
Základní vlastností systému ViewLinc je vysoký stupeň zabezpečení dat s ochranou proti výpadkům napájení, přerušení komunikačních sítí nebo lidským chybám. Data jsou ukládána ve vnitřní paměti přístrojů a datových záznamníků, dále na pevných discích serveru a na záložním vzdáleném serveru. Tato trojitá ochrana zaručuje nepřerušený záznam měření.
 

Záznamy a alarmy: v souladu s legislativou, konfigurovatelné, připravené pro audit

Software ViewLinc komunikuje s přístroji a záznamníky dat prostřednictvím sítě Ethernet a WiFi. Aktuální hodnoty a záznamy v čase jsou dostupné on-line na všech počítačích nebo mobilních zařízeních (tabletech, telefonech) s možností přístupu na internet (obr. 3). Pro zobrazení hodnot naměřených veličin a grafů jsou využívány webové prohlížeče, a není tedy třeba instalovat žádné specializované programy. Při překročení nastavených limitů spouští systém alarm. Forma upozornění na alarmový stav je volitelná: zprávou SMS, e-mailem, zobrazením na obrazovce počítače nebo sepnutím sirén a lokálních hlásičů, popř. jejich kombinacemi. Program ViewLinc umožňuje přizpůsobit formát záznamu naměřených hodnot, popř. jejich sestav, tzv. reportů, v souladu s požadavky FDA, SFDA a EMA nebo jiných regulatorních úřadů. Uživatel může vytvářet různě rozsáhlé zprávy o měření s detailními informacemi a statistikou, které lze jednoduše konfigurovat, automaticky archivovat a rozesílat pověřeným osobám. Nastavitelné označení měřených míst a kanálů zvyšuje přehled o procesu a usnadňuje orientaci v záznamech. Automatické vytváření reportů a zabezpečení programu ViewLinc dovoluje rychle vytvořit přehledné zprávy použitelné pro audit. Celý monitorovací systém je navržen tak, aby umožňoval násobné instalace v různých provozech a časových zónách s rozsáhlými možnostmi nastavení práv a přístupů pro různé uživatele a správce systému.
 

Služby a podpora

Systém ViewLinc pro nepřetržité monitorování parametrů prostředí od firmy Vaisala není jen systém sběru dat. Výrobce k němu nabízí podpůrné nadstandardní balíčky služeb, jako jsou návrh systému, instalace systému a analýza rizik, dále dokumentaci k validaci včetně instalační a provozní kvalifikace (IQ a OQ), kalibrační služby a servis, technickou podporu, návody, školení obsluhy a nastavení pravidelných záznamů o měření podle požadavků zákazníka. Se systémem ViewLinc od firmy Vaisala se zákazník může spolehnout na služby týmu odborníků, kteří zajistí, aby byl systém udržován a splňoval všechny požadavky, normy a nařízení. Na všechny měřicí přístroje a datové záznamníky poskytuje výrobce dvouletou záruku.
 

Přístroje, převodníky a záznamníky dat Vaisala

Firma Vaisala nabízí široké spektrum přesných a spolehlivých snímačů, převodníků a záznamníků dat, které zaručují přesnost, opakovatelnost a dlouhodobou stabilitu měření vlhkosti, teploty, rosného bodu, tlaku a dalších veličin. Systém nepřetržitého monitorování ViewLinc od firmy Vaisala je navržen pro provozy, kde je třeba udržovat správnou výrobní praxi podle GxP nebo FDA a které vyžadují pro zajištění kvality a ochrany produktů velkou stálost prostředí. Systém ViewLinc je flexibilní s jednoduchou instalací. Informace z přesných měřicích přístrojů jsou zálohovány v záznamnících dat a přeposílány
s časovou značkou na server, kde jsou zapisovány. Jediný záznamník dokáže monitorovat teplotu, relativní vlhkost a libovolný analogový vstup (rozdíl tlaků, koncentraci CO2, výšku hladiny, vodivost nebo jakoukoliv jinou veličinu).
 

HMT330

HMT330 (obr. 4) je řada přístrojů k měření vlhkosti a teploty. Tyto snímače jsou určeny pro náročné úlohy, kde je nutné zajistit nejvyšší přesnost a stabilitu měření. Přístroj může být vybaven vestavěným záznamníkem dat s velkou kapacitou paměti. K dispozici je analogový a digitální výstupní signál a také možnost komunikovat prostřednictvím WiFi a Ethernetu.
 

HMT140

Bezdrátový snímač HMT140 (obr. 5) pro měření relativní vlhkosti a teploty využívá ke komunikaci síť WiFi. Přístroj je vhodný pro přesné monitorování vlhkosti a tepoty v laboratořích a čistých prostorech. Měřicí sonda je vyměnitelná. To výrazně zjednodušuje kalibraci přístroje. Přístroj má integrovanou paměť a může být napájen ze sítě nebo z baterií po dobu minimálně 22 měsíců.
 

DL2000

DL2000 (obr. 6) je snímač relativní vlhkosti a teploty se záznamníkem. Navíc je vybaven konektorem pro externí analogový vstup z jiného přístroje. Záznamník má zabudovanou baterii s výdrží deset let a velkou vnitřní paměť. Jde o kompaktní přístroj, jenž může být využit ke stálému monitorování prostor nebo jako přenosné zařízení k postupnému ověřování výrobních a skladovacích procesů.
 

DL1016, DL1416

Záznamníky dat DL1016 a DL1416 (obr. 7) jsou určeny k zaznamenávání teploty z jednoho až čtyř externích senzorů teploty. Tyto záznamníky mají velkou kapacitu paměti a integrovanou baterii s výdrží deset let. Jsou ideální pro monitorování a ověřování chladicích a mrazicích boxů a inkubátorů. (Tento článek byl zpracován na základě dokumentu CEN-LSC-G Continuous Monitoring System firmy Vaisala.)
 
Obr. 1. Použití systému ViewLinc
Obr. 2. Příklad architektury systému ViewLinc
Obr. 3. Informace z monitorovacího systému ViewLinc jsou k dispozici na PC i na mobilních zařízeních
Obr. 4. Snímače vlhkosti a teploty HMT330
Obr. 5. Bezdrátový snímač HMT140 pro měření relativní vlhkosti a teploty
Obr. 6. Snímač relativní vlhkosti a teploty se záznamníkem DL2000
Obr. 7. Záznamník dat DL1416 k zaznamenávání teploty z až čtyř externích senzorů teploty