Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Systém nepřetržitého monitorování prostředí ViewLinc od firmy Vaisala

Firma Vaisala se sídlem ve Finsku je přední světový výrobce senzorů a techniky pro měření relativní vlhkosti, rosného bodu, teploty, koncentrace oxidu uhličitého, diference tlaků a dalších veličin. Přes sedmdesát let zkušeností s měřením vlhkosti a teploty vyústilo ve vytvoření uživatelsky jednoduchého systému pro nepřetržité monitorování parametrů prostředí, vytváření záznamů a správu dat View- Linc. Monitorovací systém ViewLinc je určen pro ty nejnáročnější provozy, kde je zabezpečení parametrů prostředí klíčovou podmínkou k zaručení kvality produktů, jako jsou např. léčiva, krevní konzervy, buněčné kultury, potraviny a jiné citlivé produkty. Systém ViewLinc je konstruován tak, aby bylo možné parametry prostředí měřit a doložit i přes výpadky napájení nebo komunikačních sítí s vysokou ochranou proti lidským chybám. Software ViewLinc splňuje požadavky FDA 21 CFR Part 11 a EU GMP Annex 11.

 

Systém, který chrání provoz i data

Mnoho velkých nadnárodních firem ve farmaceutickém a biochemickém průmyslu spoléhá na monitorovací systém ViewLinc firmy Vaisala, který byl vytvořen ve shodě s mezinárodním doporučením GMP a nařízeními americké agentury pro potraviny a léčiva FDA, evropské medicínské asociace EMA, saúdskoarabské agentury pro potraviny a léčiva SFDA, japonské agentury pro léčiva a zdravotnickou techniku PDMA, mezinárodního výboru pro harmonizaci technických požadavků ve farmacii ICH a dalších.
 
Základní vlastností systému ViewLinc je vysoký stupeň zabezpečení dat s ochranou proti výpadkům napájení, přerušení komunikačních sítí nebo lidským chybám. Data jsou ukládána ve vnitřní paměti přístrojů a datových záznamníků, dále na pevných discích serveru a na záložním vzdáleném serveru. Tato trojitá ochrana zaručuje nepřerušený záznam měření.
 

Záznamy a alarmy: v souladu s legislativou, konfigurovatelné, připravené pro audit

Software ViewLinc komunikuje s přístroji a záznamníky dat prostřednictvím sítě Ethernet a WiFi. Aktuální hodnoty a záznamy v čase jsou dostupné on-line na všech počítačích nebo mobilních zařízeních (tabletech, telefonech) s možností přístupu na internet (obr. 3). Pro zobrazení hodnot naměřených veličin a grafů jsou využívány webové prohlížeče, a není tedy třeba instalovat žádné specializované programy. Při překročení nastavených limitů spouští systém alarm. Forma upozornění na alarmový stav je volitelná: zprávou SMS, e-mailem, zobrazením na obrazovce počítače nebo sepnutím sirén a lokálních hlásičů, popř. jejich kombinacemi. Program ViewLinc umožňuje přizpůsobit formát záznamu naměřených hodnot, popř. jejich sestav, tzv. reportů, v souladu s požadavky FDA, SFDA a EMA nebo jiných regulatorních úřadů. Uživatel může vytvářet různě rozsáhlé zprávy o měření s detailními informacemi a statistikou, které lze jednoduše konfigurovat, automaticky archivovat a rozesílat pověřeným osobám. Nastavitelné označení měřených míst a kanálů zvyšuje přehled o procesu a usnadňuje orientaci v záznamech. Automatické vytváření reportů a zabezpečení programu ViewLinc dovoluje rychle vytvořit přehledné zprávy použitelné pro audit. Celý monitorovací systém je navržen tak, aby umožňoval násobné instalace v různých provozech a časových zónách s rozsáhlými možnostmi nastavení práv a přístupů pro různé uživatele a správce systému.
 

Služby a podpora

Systém ViewLinc pro nepřetržité monitorování parametrů prostředí od firmy Vaisala není jen systém sběru dat. Výrobce k němu nabízí podpůrné nadstandardní balíčky služeb, jako jsou návrh systému, instalace systému a analýza rizik, dále dokumentaci k validaci včetně instalační a provozní kvalifikace (IQ a OQ), kalibrační služby a servis, technickou podporu, návody, školení obsluhy a nastavení pravidelných záznamů o měření podle požadavků zákazníka. Se systémem ViewLinc od firmy Vaisala se zákazník může spolehnout na služby týmu odborníků, kteří zajistí, aby byl systém udržován a splňoval všechny požadavky, normy a nařízení. Na všechny měřicí přístroje a datové záznamníky poskytuje výrobce dvouletou záruku.
 

Přístroje, převodníky a záznamníky dat Vaisala

Firma Vaisala nabízí široké spektrum přesných a spolehlivých snímačů, převodníků a záznamníků dat, které zaručují přesnost, opakovatelnost a dlouhodobou stabilitu měření vlhkosti, teploty, rosného bodu, tlaku a dalších veličin. Systém nepřetržitého monitorování ViewLinc od firmy Vaisala je navržen pro provozy, kde je třeba udržovat správnou výrobní praxi podle GxP nebo FDA a které vyžadují pro zajištění kvality a ochrany produktů velkou stálost prostředí. Systém ViewLinc je flexibilní s jednoduchou instalací. Informace z přesných měřicích přístrojů jsou zálohovány v záznamnících dat a přeposílány
s časovou značkou na server, kde jsou zapisovány. Jediný záznamník dokáže monitorovat teplotu, relativní vlhkost a libovolný analogový vstup (rozdíl tlaků, koncentraci CO2, výšku hladiny, vodivost nebo jakoukoliv jinou veličinu).
 

HMT330

HMT330 (obr. 4) je řada přístrojů k měření vlhkosti a teploty. Tyto snímače jsou určeny pro náročné úlohy, kde je nutné zajistit nejvyšší přesnost a stabilitu měření. Přístroj může být vybaven vestavěným záznamníkem dat s velkou kapacitou paměti. K dispozici je analogový a digitální výstupní signál a také možnost komunikovat prostřednictvím WiFi a Ethernetu.
 

HMT140

Bezdrátový snímač HMT140 (obr. 5) pro měření relativní vlhkosti a teploty využívá ke komunikaci síť WiFi. Přístroj je vhodný pro přesné monitorování vlhkosti a tepoty v laboratořích a čistých prostorech. Měřicí sonda je vyměnitelná. To výrazně zjednodušuje kalibraci přístroje. Přístroj má integrovanou paměť a může být napájen ze sítě nebo z baterií po dobu minimálně 22 měsíců.
 

DL2000

DL2000 (obr. 6) je snímač relativní vlhkosti a teploty se záznamníkem. Navíc je vybaven konektorem pro externí analogový vstup z jiného přístroje. Záznamník má zabudovanou baterii s výdrží deset let a velkou vnitřní paměť. Jde o kompaktní přístroj, jenž může být využit ke stálému monitorování prostor nebo jako přenosné zařízení k postupnému ověřování výrobních a skladovacích procesů.
 

DL1016, DL1416

Záznamníky dat DL1016 a DL1416 (obr. 7) jsou určeny k zaznamenávání teploty z jednoho až čtyř externích senzorů teploty. Tyto záznamníky mají velkou kapacitu paměti a integrovanou baterii s výdrží deset let. Jsou ideální pro monitorování a ověřování chladicích a mrazicích boxů a inkubátorů. (Tento článek byl zpracován na základě dokumentu CEN-LSC-G Continuous Monitoring System firmy Vaisala.)
 
Obr. 1. Použití systému ViewLinc
Obr. 2. Příklad architektury systému ViewLinc
Obr. 3. Informace z monitorovacího systému ViewLinc jsou k dispozici na PC i na mobilních zařízeních
Obr. 4. Snímače vlhkosti a teploty HMT330
Obr. 5. Bezdrátový snímač HMT140 pro měření relativní vlhkosti a teploty
Obr. 6. Snímač relativní vlhkosti a teploty se záznamníkem DL2000
Obr. 7. Záznamník dat DL1416 k zaznamenávání teploty z až čtyř externích senzorů teploty