Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Systém inteligentní elektroinstalace spořící náklady

Na elektrické instalace v budovách jsou kladeny stále větší požadavky, především z hlediska komfortu, s ohledem na pozdější změny a rovněž pro dosažení výrazných úspor energií, a to vše při vysoké spolehlivosti a bezpečnosti. Řídicí a komunikační systém ABB i-bus® KNX/EIB se uplatní především v oblastech, kde samostatně montované systémy narážejí na meze svých možností.
 
Evropskou instalační sběrnici EIB nelze chápat jako přímou konkurenci centrálních systémů řízení technického vybavení budov, ale jako rozšíření jejich možností v oblastech, kde použití těchto systémů není účelné. Nezávislé řídicí systémy totiž potřebují pro svou správnou činnost různé snímače a měřicí zařízení. Ačkoliv by jeden snímač mohl poskytovat informace pro několik systémů najednou, u nezávislých systémů to není možné. Sloučením nezávislých systémů do jedné systémové instalace se sníží pořizovací náklady na technické vybavení budovy a také ovládání bude nesrovnatelně pohodlnější.
 

Přínosy inteligentní elektroinstalace v různých objektech

 
Integrace řízení technického vybavení budov do jednotného systému inteligentní elektroinstalace přispívá k úspoře energií. Společným programovým řízením žaluzií, osvětlení, topení i chlazení lze hospodárněji využít energii při provozu budov. Jednotný systém inteligentní elektroinstalace dále poskytuje vysoký komfort ovládání (obr. 1) a snadné přizpůsobení elektroinstalace měnícím se potřebám uživatele – jakékoliv pozdější změny v uspořádání přístrojů jsou snadno uskutečnitelné, zpravidla bez nutnosti zásahů do stavebních konstrukcí. Instalace je tak zabezpečena z hlediska budoucích investic. Systém je decentralizovaný a pro komunikaci využívá sběrnici, na níž je realizována adresná komunikace mezi jednotlivými přístroji. Není tedy zapotřebí žádná centrální řídicí jednotka.
 
Nezanedbatelnou výhodou je také rozsáhlá síť služeb kvalifikovaných dodavatelů, projektantů a integrátorů a široký sortiment vhodných prvků na trhu – pro každý interiér je k dispozici velký výběr tvarových a barevných variant snímačů, stejně jako klasických spínačů a zásuvek. S pohodlím souvisí i zobrazování a ovládání velkého počtu funkcí z jednoho nebo několika míst, a to buď ručně tlačítky, dálkovými ovladači, telefonicky nebo prostřednictvím internetové sítě, nebo programově podle údajů snímačů osvětlení, teploty a různých dalších fyzikálních veličin, popř. časových programů.
 

Oblasti použití inteligentních instalačních systémů

 
Systém KNX/EIB se uplatní v širokém spektru projektů od průmyslových a školních budov, zdravotnických, ubytovacích a restauračních zařízení, přes administrativní budovy a obchody až po bytové a rodinné domy.
 
Významnými realizovanými projekty v České republice jsou terminál na mezinárodním letišti Praha Ruzyně, kde tvoří flexibilní systém pro ovládání rozsáhlé osvětlovací techniky ve spolupráci s ostatními systémy v objektu, a dále multifunkční hala O2 Arena v Praze-Libni (dříve Sazka Arena; obr. 2). Instalace tohoto řešení v rámci budovy O2 Arena patří mezi největší aplikace EIB v České republice. Velké množství informací zasílaných ve stejném okamžiku si vyžádalo unikátní technické řešení, které u nás doposud nebylo instalováno: pro jednotlivé sektory budovy jsou použity převodníky EIB/LAN, a ty jsou dále pomocí síťových přepínačů napojeny na páteřní optickou síť. Tímto ojedinělým řešením bylo dosaženo maximální možné rychlosti přenosu informací.
 

Norma pro automatizaci řízení domů a budov

 
Systém KNX je jediným celosvětově uznávaným mezinárodním standardem pro automatizaci ovládání budov (EN 50090, ISO/IEC 14543). Vychází z patnáctileté zkušenosti jeho předchůdců EIB, EHS a Bati-BUS. Systém KNX je otevřený, což umožňuje spolupráci s ostatními systémy. Je tak možná vzájemná komunikace komponent různých výrobců.
 

Kam pro bližší informace

 
Pro bližší informace prosím kontaktujte společnost ABB, oddělení prodeje přístrojů nízkého napětí.
 
Stanislav Korčián, ABB, s. r. o.
 
ABB s. r. o.
Heršpická 13
619 00 Brno
tel.: 543 145 430
 
Tab. 1. Hlavní výhody a přínosy inteligentní elektroinstalace ABB i-bus® KNX/EIB