Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Systém Agnes pro bezdrátové přenosy dat

číslo 12/2005

Systém Agnes pro bezdrátové přenosy dat

Ještě relativně nedávno byla jakákoliv datová komunikace myslitelná a realizovatelná pouze pomocí pevných spojů. V průběhu času se začaly budovat soukromé rádiové datové sítě pracující v různých kmitočtových pásmech, které byly zajímavou alternativou k tradičním kabelovým řešením.

Ke konci minulého století se však objevila další metoda komunikace, která nabízela datové přenosy – GPRS na platformě rozšířeného GSM. Zpočátku se zdálo, že GPRS tradiční rádiové přenosy dat jistě „převálcuje„, ale praxe ukazuje opak. Obě přenosové metody totiž mají své výhody i nevýhody. Někde jsou vhodnější rádiové přenosy, jinde naopak GPRS. Obě metody přenosu dat jsou obsaženy v bezdrátovém integrovaném systému Agnes.

Rádiové přenosy dat

Rádiové systémy se využívají pro přenosy dat již desítky let. V počátcích šlo o „neinteligentní“ přenosové systémy, použitelné především pro centralizované systémy řízení s topologií typu hvězda. Ovládání dvou objektů, byť blízkých a vzájemně technologicky závislých, vyžadovalo komunikaci prostřednictvím dispečerské centrální stanice a složité retranslace na několika kmitočtech. Tato řešení byla jak investičně, tak i provozně poměrně náročná.

Obr. 1.

Obr. 1. Architektura systému Agnes

Teprve zavedení mikroprocesorů umožnilo výrobu a použití inteligentních rádiových modemů, které využívá také komunikační systém Agnes. Rádiové modemy v systému Agnes dovolují realizovat inteligentní datové sítě s automatickým vyhledáváním optimální trasy komunikace jak pro centrální, tak decentralizované systémy. Implementované diagnostické funkce napomohou odhalit a následně odstranit případné problémy vzniklé např. rušením nebo závadou na připojeném zařízení.

Rádiové modemy jsou stejně jako modemy pro GPRS plně softwarově konfigurovatelné v úrovni parametrů vysokofrekvenční části i v úrovni komunikačních rozhraní. Externí zařízení je možné připojit prostřednictvím implementovaných komunikačních protokolů (Modbus, Profibus, S-Bus a mnoho dalších). V sortimentu firmy Conel je špičkový radiomodem CDA 70 pro rozsáhlé rádiové sítě stejně jako modem CDL 800 pro snadné spojení na krátké vzdálenosti, kde je výhodný rádiový přenos dat.

Komunikace prostřednictvím GPRS

Zavedení služby GPRS v sítích GSM umožnilo vznik komunikačních systémů, které byly do té doby téměř nerealizovatelné. Například zajistit přenosy dat po celém území republiky, popř. na území několika států, bylo technicky i finančně velmi náročné.

Služba GPRS tyto bariéry odstranila. Její obecné využití pro přenosy dat v technologických systémech ale není jednoduché, a to ani z pohledu používaného protokolu, ani z pohledu bezpečnosti. Společnost Conel se technickými prostředky pro přenos dat na bázi GPRS zabývá již od spuštění této služby mobilními operátory. S využitím veškerých zkušeností získaných při vývoji rádiového datového komunikačního systému Arnet byl vyvinut systém Agnes pro využití služby GPRS. Agnes poskytuje možnost výstavby komunikační infrastruktury jak pro centrálně orientované, tak decentralizované systémy řízení s pevnými i mobilními stanicemi. Kromě základních funkcí souvisejících s přenosem dat dává systém Agnes uživateli také plnou kontrolu nad svou komunikační infrastrukturou. Možnost diagnostiky přenosového řetězce a částečně i sítě GPRS umožňuje, v porovnání se systémy využívajícími GPRS pouze jako prostý transparentní datový kanál, optimální konfiguraci komunikace a následné efektivní využívání sítě. Tento propracovaný systém má ochrannou známku a-GPRS. Technické prostředky systému poskytují množství dalších funkcí, od možnosti nastavení různých komunikačních protokolů na několika komunikačních rozhraních po kompresi dat, která zefektivňuje provozní náklady uživatelů a snižuje zatížení sítě operátorů.

Agnes pro každého

Systém Agnes GPRS volí ten, kdo za cenu nižší počáteční investice může připustit vyšší provozní náklady. Do budoucna lze ale očekávat, že poplatky za přenos dat budou stále klesat. (GPRS se neplatí za dobu strávenou na komunikačním kanálu, ale za přenesená data.)

Pro rádiový systém Agnes se rozhodne každý, kdo chce i za cenu vyšší počáteční investice realizovat systém přenosů dat s nízkými provozními náklady a možností komplexního sledování a ovlivňování provozu vlastní soukromé datové komunikační sítě.

Samozřejmostí je bezproblémová vzájemná spolupráce obou systémů, rádiového i GPRS. GPRS umožňuje zajistit přenosy dat v místech s dostatečným pokrytím signálem GSM-GPRS. S výhodou se používá v lokalitách, kde je pokrytí běžným rádiovým signálem z různých důvodů obtížně realizovatelné.

Se systémem Agnes mohou spolupracovat i další systémy využívající protokol IP (např. internet). Oba systémy, rádiový i GPRS, umožňují připojit v jednom komunikačním bodu několik uživatelských zařízení různých výrobců i různého určení. Systém Agnes je inteligentní, diagnostikovatelná komunikační platforma, jejíž využití je plně k dispozici jak inženýrským firmám, tak koncovým uživatelům.

Ing. Marek Brabec,
Conel, s. r. o.

Conel s. r. o.
Sokolská 71
562 04 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 521 020
Fax: 465 521 021
E-mail: obchod@conel.cz
http://www.conel.cz