Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Symposium o biomedicínském výzkumu na ČVUT v Praze

Měření, analýza a modelování lidských funkcí byly tématem čtvrtého mezinárodního symposia ISHF, které se uskutečnilo v konferenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze ve dnech 14. až 16. června 2010. Na tuto akci přijeli četní odborníci zabývající se výzkumem různých jevů lidského pohybu, vnímání, poznávání a fyziologických funkcí. Ze složení účastníků bylo zřejmé, že biomedicínskému výzkumu se věnují zejména univerzity v Japonsku. Třídenní symposium bylo rozděleno do pěti přednáškových sekcí, některé práce byly uvedeny na posterech. V sekci Analýza pohybu člověka byly představeny rozbory a výsledky měření různých fyziologických funkcí, např. měření délky kroku lidí pohybujících se proti proudu jiných chodců (Yamasaki, H. Sekia, N. Showa University, Yokohama) nebo predikce pohybu plic pomocí neuronových sítí (kolektiv autorů z ČVUT a Univerzity Tohoku v Japonsku) či volba strategie pro plnění úkolu za nestabilních podmínek (Institute of Technology, Benátky, Itálie). V sekci Lidské vnímání a poznávání byla uvedena studie zabývající se optimalizací spolupráce dvou osob (Tohoku Gakuin Univesity, Japonsko) nebo přednáška o detekci neočekávaných situací, které se vyskytují např. při řízení složitých systémů lidským operátorem (Bíla, J., Jura, J., ČVUT v Praze). Velmi zajímavá sekce o interakcích mezi vnímáním a pohybem obsahovala mimo jiné příspěvek autorů z Univerzity obrany v Brně o modelování charakteristik lidského pilota při řízení letadla nebo přednášku o výzkumu rizika pádu starších osob (Technická univerzita Košice). Přednáška o vlivu magnetického pole na živé tkáně (Papežová, S., Papež, V., ČVUT v Praze) zkoumala, jak na člověka působí časté používání magnetického pole k léčebným účelům. Na symposiu byl také představen výzkum v oblasti taktilních čidel (Volf, J., ČVUT v Praze) pro měření a analýzu lidských funkcí.

(ev)