Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Switche pro zapojení strojů do optimalizované síťové archi-tektury

Stroje a zařízení jsou stále těsněji propojeny. Pouze výkonná a spolehlivá síťová technika je zárukou úspěšné digitalizace. Ústřední úlohu v sítích přebírají switche. Jako inteligentní součásti infrastruktury čtou příchozí data a předávají je na port s příslušným přijímačem. Switche mohou mít ve stroji rozmanité úkoly. Fungují jako spojovací prvek mezi řízením prostřednictvím PLC a prvky zapojenými do ethernetové sítě. Kromě toho se používají také jako komunikační prvky pro připojení různých sběrnicových modulů. Společnost Murrelektronik nabízí ten správný switch pro každý příklad použití.

 

Gigabitové manažovatelné switche Xelity IP20 pro inteligentní sítě

Manažovatelné (spravované) switche Xelity IP20 společnosti Murrelektronik umožňují ethernetovým zařízením komunikovat mezi sebou prostřednictvím síťových připojení. Umožňují vytvářet různé síťové topologie, např. topologii hvězdy nebo stromu. Kromě toho přebírají další úkoly, jako je analýza chyb nebo diagnostika sítě. Optimalizují přenos dat a nabízejí řízení v síti, např. prostřednictvím dálkového přístupu.

Instalaci zjednodušuje připojení Profinet ve switchi a vestavěný konfigurační nástroj, jako je TIA Portal, prostřednictvím souboru GSD-ML. Profinet využívá protokol TCP/IP a standardy světa IT a umožňuje integraci sběrnicových systémů. Síť Profinet využívá nejnovější prostředky pro gigabitový přenos a je zajištěna i do budoucna pro přenos většího objemu dat.

 

Gigabitové switche Xelity IP20 bez správy

Nespravované gigabitové switche Mur­relektronik jsou datové rozváděče v sítích a solidně provádějí základní funkce. Zajišťují vzájemné propojení zařízení v síti a efektivní přenos dat v podobě paketů. Vyznačují se rychlostí přenosu dat gigabitového rozsahu.

Nespravované gigabitové switche Xelity jsou dokonale navrženy pro použití v rozváděči – i ve stísněných podmínkách. Štíhlé switche mají robustní plastový kryt a lze je snadno namontovat na lištu DIN.

 

Xelity 10 TX IP67 – snadná decentralizovaná síťová komunikace

Manažovatelný switch Xelity 10 TX IP67 umožňuje inteligentní decentralizovanou správu dat např. pro IIoT. S použitím switche Xelity 10 TX s krytím IP67 lze rea­lizovat bezporuchové sítě v nejnáročnějších podmínkách a v nejrůznějších scénářích použití včetně rychlého datového toku až 10 Gb/s v jednom switchi. Největší výhodou je dostupnost deseti portů v nesmírně malém, ale velmi robustním kovovém krytu s krytím IP67.

Switch Xelity 10 TX spolehlivě přenáší data s maximální šířkou pásma i v náročných podmínkách. Přenos dat může být decentralizovaný a bez rozváděče. Takto vybavené průmyslové sítě jsou dobře dostupné a rychle se uvádějí do provozu. Prostřednictvím integrovaného webového serveru lze provádět rozsáhlé konfigurace, např. pro diagnostiku. Vysoké rychlosti toku dat zkracují dobu cyklu v aplikacích.

 

(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)

 

Obr. 1. Switche řady Xelity společnosti Murrelektronik