Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Svítidla pro systémy strojového vidění

číslo 5/2005

Svítidla pro systémy strojového vidění

Společnost FCC Průmyslové systémy působí v oblasti automatizace nespojitých výrobních procesů (factory automation, manufacturing, automatizace výroby) po celou dobu své existence. Déle než deset let zastupovala v České republice a na Slovensku prestižního výrobce snímačů přiblížení, firmu Pepperl+Fuchs. Zkušenosti s použitím čidel v automatizaci výroby by její pracovníci nyní rádi zúročili v další oblasti senzoriky, které se předpovídá rychlý rozvoj – v oblasti strojového vidění. Také zde se společnost snaží, v souladu se svou firemní strategií, zastupovat přední světové výrobce.

V dané oblasti je jedním z předních výrobců společnost RVSI/NER z USA. Tato firma, součást koncernu RVSI (Robotic Vision Systems Incorporated), vyrábí širokou škálu svítidel pro systémy strojového vidění pod obchodní značkou NerLite.

Osvětlení snímaného objektu je v procesu strojového vidění stejně důležité jako snímání a následné vyhodnocování obrazu. Dosavadní zkušenosti pracovníků společnosti FCC Průmyslové systémy však ukazují, že tato oblast je podceňována, zjevně neprávem. Správný typ a intenzita osvětlení mají klíčový vliv na spolehlivost a opakovatelnost při vyhodnocování snímaného obrazu. Proto je nutné správný typ svítidla spolu s typem kamery i algoritmem vyhodnocení pečlivě volit.

Základní typy svítidel pro daný obor a jejich typické oblasti použití jsou pro přehlednost souhrnně popsány a charakterizovány v tab. 1.

Tab. 1. Základních pět typů svítidel pro systémy strojového vidění a jedno speciální svítidlo (zdroj: RVSI/NER)

Typ svítidla Příklad provedení Způsob instalace Použití
plošné
(area array illuminator)
Obr. 1. Obr. 2. nejjednodušší a nejlevnější způsob osvětlení scény; osvětlované objekty by neměly být lesklé; plošná svítidla se často používají jako zdroj intenzivního směrového světla
kruhové
(ring illuminator)
Obr. 3. Obr. 4. poskytují osvětlení plochy pod objektivem blízké rovnoměrnému difuznímu osvětlení; velmi časté řešení pro nenáročné úlohy
dóm
(dome illuminator)
Obr. 5. Obr. 6. typicky k difuznímu bezestínovému osvětlení prostorových (3D) objektů
pro zadní světlo
(backlight)
Obr. 7. Obr. 8. musí poskytovat rovnoměrně jasnou plochu; uplatní se zejména při zjišťování velikosti objektů (videometrie) nebo při zviditelnění neprůhledných částí např. u žárovek apod.
zatemněné
(dark-field illuminator)
Obr. 9. Obr. 10. nezbytné ke zviditelňování gravírovaných nebo laserem vypálených značek či nápisů, neboť zvětšují kontrast tenkých povrchových objektů
speciální
(diffuse on axis light – DOAL)
Obr. 11. Obr. 12. zdůrazní zrcadlové plochy kolmé na osu kamery, zatímco ostatní plochy se v obraze jeví jako temné

Vedle standardních základních svítidel nabízí firma Nerlite také svítidla s polopropustnými zrcadly a poskytující osvětlení pro speciální případy. Příkladem může být svítidlo typu DOAL, zařazené na posledním řádku tab. 1. Tento způsob osvětlení umožňuje zobrazit např. pokovené přívody při inspekci vyrobených integrovaných obvodů.

Nabídka speciálních svítidel je ještě mnohem širší. Uplatňují se zde různé další způsoby osvětlení difuzním či kolimovaným světlem, které dovolí zvýraznit objekty a potlačit nežádoucí části scény.

Ke svítidlům patří i velký výběr řídicích jednotek od jednoduchých zdrojů konstantního proudu až po systémy řízení stroboskopického osvětlení.

(FCC Průmyslové systémy s. r. o.)

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
U Slovanky 3
182 00 Praha 8
tel.: 266 052 098
fax: 286 890 252

SNP 8
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 774 173
fax: 472 772 115

e-mail: info@fccps.cz
http://www.fccps.cz