Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Světový kongres Mezinárodní federace pro automatické řízení: IFAC Barcelona 2002

číslo 12/2002

Světový kongres Mezinárodní federace pro automatické řízení: IFAC Barcelona 2002

Katalánské slunce, španělské víno, jiskřivé čisté moře, půvabné historické ulice přeplněné veselými mladými lidmi v centru a jinde stejně nádherná moderní architektura, a hlavně kultura na každém kroku: všudypřítomní Gaudí, Miró, Picasso, Dalí, Tapies, působivé koncerty v Gotické čtvrti a mnoho dalších zajímavostí. Taková je Barcelona, jedno z nejhezčích měst světa, a taková je jistě každé léto. V týdnu od 21. do 26. července 2002 jste zde ale navíc mohli potkat snad všechny kolegy z celého světa, protože se tu konal v pořadí již patnáctý světový kongres Mezinárodní federace pro automatické řízení IFAC. Světový kongres je největší konferencí v oboru a je pořádán pravidelně každé tři roky již od roku 1960.

Obr. 1.

Letošní kongres patřil mezi ty zvláště povedené: vždyť se tu sešlo 2 011 registrovaných účastníků z 66 zemí všech kontinentů. Odborný program byl skutečně bohatý. Z původně zaslaných 2 512 příspěvků jich Mezinárodní programový výbor IFAC vybral 1 600 a ty byly předneseny ve 240 sekcích s mluvenými přednáškami a ve dvanácti sekcích s postery. Největší zájem podle očekávání vzbudilo sedm plenárních přednášek, které přednesli prominentní experti vždy pro asi tisíc posluchačů. Jejich tématy letos byla teorie řízení, průmyslové aplikace, robotika, sociální aspekty automatizace, počítačové technologie a vzdělávání v oboru řízení. Novinkou kongresu bylo šest zvláštních sekcí nazvaných milestone sessions, jejichž cílem bylo podat přehled současného stavu a budoucích perspektiv v klíčových oblastech oboru. Letos byly vybrány výroba a přístrojové vybavení, nové metody návrhu, biologické systémy, sociální dopad automatizace, průmyslové aplikace a počítačové řízení.

Kongres nebyl pořádán v kongresovém centru ani ve velkém hotelu jako obvykle, ale na předměstí v severním kampusu Katalánské polytechniky (Universitat Politecnica de Catalunya). Přes počáteční obavy se ukázalo, že to nebyla špatná volba. Hezké budovy, klimatizované přednáškové sály i jejich technické vybavení totiž byly nejméně na úrovni speciálních kongresových zařízení. Zdá se, že Španělé, a zvláště Katalánci, považují investice do vzdělání za důležité. Kéž by také u nás univerzity brzy měly takové stavby a vybavení jako špičkové hotely a kongresová centra.

Jako každý kongres byl i tento nejen odbornou, ale také významnou společenskou událostí. Na slavnostním zahájení v historické budově barcelonské opery Liceu de Barcelona osobně přivítali účastníky nejen ministr průmyslu, ale i primátor Barcelony, který pro ně dokonce uspořádal slavnostní recepci. Slavnostní banket kongresu byl také zdařilý. Obvyklý problém, kde uspořádat společnou večeři pro více než dva tisíce lidí, vyřešili organizátoři velmi originálně – použili totiž historickou halu nádraží Barceló Estació de França přímo ve středu města. Stoly tu byly postaveny na nástupištích a také na zakrytých kolejích, pouze jedna kolej byla ponechána v provozu, aby po ní bylo vlakem přiváženo jídlo a později i hudebníci.

Na kongresu IFAC bylo odhadem také asi 25 Čechů a Slováků. Nebylo jich tedy mnoho, ale přesto přednesli třináct originálních odborných příspěvků. Jejich účast však byla důležitá i na mnoha jednáních federace, která s kongresem přímo nesouvisela. Zvláště Čechy bylo v Barceloně opravdu vidět. Není divu, vždyť Česká republika se právě tam „ujala vlády“ nad mezinárodní federací IFAC na následující tříleté období až do dalšího kongresu v roce 2005. Novým prezidentem IFAC byl totiž zvolen prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., děkan Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Podařilo se získat i další významné funkce: místopředsedou Exekutivního výboru IFAC se stal Ing. Michael Šebek, DrSc., z Centra aplikované kybernetiky ČVUT a také skoro v každém z mnoha technických výborů IFAC teď máme nejméně jednoho zástupce.

Jestliže už litujete, že jste kongres zmeškali, prohlédněte si alespoň fotografie (jedna je u tohoto článku, další na adrese www.ifac2002.org). Rozsáhlý sborník se všemi referáty kongresu vyjde během pár měsíců v nakladatelství Elsevier Science a ty nejvýznamnější odborné výsledky budou brzy podrobně publikovány v časopise Automatica, který je vlajkovou lodí IFAC. A jestliže jste snad o Mezinárodní organizaci pro automatické řízení ještě vůbec nikdy neslyšeli, určitě navštivte www.ifac-control.org

A to je téměř vše. Na závěr snad ještě odpověď na důležitou otázku: a kde že bude za tři roky příští Světový kongres IFAC? No přece v Praze! Kongres se bude konat v Kongresovém centru v týdnu od 4. do 8. července 2005, a protože se toto datum rychle blíží, přípravy na pražský kongres se již rozběhly. Hlavním manažerem kongresu je Ing. Michael Šebek, DrSc. (CAK FEL ČVUT), Mezinárodní programový výbor společně vedou doc. Ing. Petr Horáček, CSc., (Protys, Praha) a prof. Ing. M. Šimandl, CSc. (ZČU Plzeň) a editorem je prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc. (FS ČVUT). Webové stránky budoucího kongresu už byly založeny na adrese www.ifac.cz. Tam lze také nalézt spojení na organizátory i další podrobnosti.

Překonat úspěšný letošní kongres nebude lehké – a pro všechny organizátory kongresu budoucího je to velká výzva. Pro úspěch je v první řadě nutné posílit účast inženýrů z průmyslu. Na první výzvy zatím reagují hlavně průmyslové firmy ze sousedního Německa. Doufejme, že ani český průmysl nezůstane stranou a nepromešká tuto významnou a neopakovatelnou šanci se prezentovat! Těšíme se na vás na příštím Světovém kongresu Mezinárodní federace pro automatické řízení IFAC v Praze v roce 2005.

Michael Šebek
(www.michaelsebek.cz)

Inzerce zpět