Světová konference MESA se bude konat ve Velké Británii

Světová konference sdružení MESA se bude ve dnech 13. a 14. září 2012 konat v Centru výrobních technologií (MTC, Manufacturing Technology Centre) v Coventry ve Velké Británii. MTC je nové středisko pro vývoj, testování a předvádění nových průmyslových technologií, jedno z nejmodernějších na světě.

Konference je setkání zástupců výrobních společností, dodavatelů MES a inženýrských firem, kteří budou diskutovat o zkušenostech a problémech spojených s dosahováním provozní dokonalosti (Operational Excellence) v reálném čase v praxi. Úvodní přednášku přednese Christopher Biddle, vedoucí oddělení výrobních systémů společnosti Rolls-Royce plc. Podělí se s posluchači o své zkušenosti z oblasti zavádění MES ve firmě Rolls-Royce, bude hovořit o úspěších, ale i nástrahách implementace MES, o dosažených výsledcích i vizích do budoucna.

„Pro zachování konkurenceschopnosti v globálním prostředí musí výrobci zlepšovat produktivitu výroby a ziskovost podniku,“ říká John Southcott, předseda MESA International. „MESA World Conference je místem pro diskuse, příležitostí k navázání spolupráce a možností vytvořit si detailní názor na to, jak zlepšovat řízení výroby a uspět v rychle se měnících ekonomických podmínkách.“

Registrace na konferenci je otevřena na http://worldconference.mesa.org/en/.       

(Bk)