Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Světelné zástěny

Automa 2/2001

Jan David, TURCK s. r. o.

Světelné zástěny

Obr. 1.

Společnost Banner, přední světový výrobce optických snímačů, dodává množství světelných zástěn pro různá použití. Jednotky jsou k dispoyici v různých délkách kontrolované zóny. Vysílač je vybaven řadou synchronizovaných LED, které generují modulované infračervené světlo. Přijímač obsahuje odpovídající počet stejně synchronizovaných fototranzistorů a je vybaven třemi signalizačními LED, viditelnými ze tří stran, které indikují stav systému, nasměrování a přerušení světelného toku.

Přijímač a vysílač jsou zpravidla připojeny k řídicí jednotce, která zajišťuje vyhodnocování. Stupeň krytí je IP64.

Světelná zástěna pro kontrolu toku materiálu PVA
Světelná zástěna s obchodním označením PVA byla vyvinuta pro kontrolu vydávání dílů ze zásobníků ve skladu, kontrolu ruční montáže atd. Zástěna obsluze signalizuje správný zásobník s komponentami a následně kontroluje, zda z něho byly díly skutečně odebrány.

Typickou aplikací světelné zástěny PVA je např. osazovací linka, resp. distribuční terminál, kde obsluha podle pevného přiřazení vybírá různé komponenty ze zásobníků. „Vybírací otvor“ každého z nich je opatřen zástěnou PVA, připojenou k řídicímu systému. Software pevně stanovuje, ze kterého zásobníku mají být konkrétní komponenty odebírány a v jakém počtu. To je signalizováno dobře viditelnou LED. Zásahy obsluhy do zásobníků jsou zástěnami PVA a následně řídicím systémem vyhodnoceny a je zjištěno, zda byl odebrán správný počet dílů.

Výška kontrolovaného prostoru je od 100 do 375 mm s dosahem vysílač-přijímač do 2 m. Minimální velikost rozlišitelných objektů je 35 mm. Systém se skládá pouze z vysílače a přijímače, které obsahují i veškeré vyhodnocovací obvody.

Obr. 2.

Měřicí světelná zástěna
Zástěna je určena ke kontrolním účelům a ke zjišťování obrysů těles. Typické oblasti použití jsou např. kontinuální určování velikosti výrobků, třídění výrobků podle velikosti, detekce hran a středů výrobků, zjišťování děr, řízení rychlosti pásu atd. Výšku kontrolovaného prostoru je možné volit z deseti rozsahů od 133 do 1 819 mm. Dosah vysílač-přijímač je 16,8 m, popř. 6,1 m pro minimální velikost rozlišitelných objektů 19,1 mm, popř. 9,5 mm.

Řídicí jednotka v krytu pro montáž na lištu DIN s napájením 24 V DC je k dispozici v pěti provedeních s různou kombinací výstupů (pnp, npn, relé, 4 až 20 mA, 0 až 10 V). Každý výstup lze samostatně konfigurovat z PC prostřednictvím rozhraní RS-232 v jednom z deseti snímacích a analyzačních režimů pomocí softwaru pro Windows nebo OS/2, který je součástí dodávky.

Mimo tyto režimy mohou být nastaveny snímací funkce:

  • standardní nastavení – standardní průběh snímacích paprsků,
  • interlased scan – zvýší hustotu paprsků v prostřední části přijímače a vysílače,
  • edge scan – snímá se pouze šesti paprsky před posledním paprskem, který byl přerušen při předchozím snímání (úspora doby snímání),
  • skip scan – umožní vynechat jeden až šest snímacích paprsků (úspora času při sníženém rozlišení).

Obr. 3.

Bezpečnostní světelná zástěna
Bezpečnostní světelná zástěna třídy 4 je určena ke kontrole pracovních prostorů a ochraně osob menších výrobních linek. Velmi spolehlivé mikroprocesorové řízení je zajištěno nezávislou funkcí dvou rozdílných systémů, které pracují s různými sadami instrukcí a s dobou cyklu 20 ms pro vzájemné testování a testování všech komponent systému.

Výšku kontrolovaného prostoru je možné volit z dvanácti rozsahů od 114 do 1 270 mm s dosahem vysílač-přijímač od 0,15 do 9 m. Minimální velikost rozlišitelného předmětu je 19, popř. 44 mm při tzv. plovoucím zaclonění.

Řídicí jednotka je k dispozici v robustním provedení pro montáž v provozu s napájením 230 V AC nebo pro montáž do rozváděče na lištu DIN s napájením 24 V DC. Na řídicí jednotce jsou prostřednictvím LED signalizovány stav a diagnostické funkce. Dále je na ní možné nastavit funkce:

  • automatický start – resetování klíčkem je ignorováno,
  • plovoucí zaclonění – umožní vynechat maximálně dva paprsky, např. pro vkládání materiálu apod.,
  • podmínky blokování.

Pro ochranu strojů z více stran jsou k dispozici buď dvojité systémy nebo rohová zrcadla. Na systém vystavil SZÚ Brno certifikát typu číslo: B-30-00429/00.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz