Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Svět armatur v Düsseldorfu

Uživatelé a výrobci armatur mají příležitost setkat se ve dnech 27. až 29. listopadu na veletrhu Valve World Expo 2018 v Düsseldorfu. Tento bienální veletrh, pořádaný vždy v sudých letech, se letos uskuteční již pojedenácté a obsadí haly 3, 4 a 5 düsseldorfského výstaviště. Přibližně 700 vystavovatelů ze 40 zemí se představí na výstavní ploše o velikosti asi 20 000 m2. Návštěvníci si prohlédnou nejen armatury a jejich součásti a příslušný software, ale také servopohony a kompresory. Seznámí se rovněž s tím, jaké inženýrské služby jsou v tomto oboru k dispozici.

Dosah veletrhu Valve World Expo je opravdu celosvětový, vždyť na minulý ročník v roce 2016 přijelo 12 420 odborníků z 89 zemí. Návštěvníci přicházejí zvláště z těch průmys­lových odvětví, pro která jsou průmyslové armatury a ventily zcela nepostradatelné: ropný, petrochemický a chemický průmysl, energetika, plynárenství, námořní a pobřežní průmysl, potravinářství, vodárenství a odvod odpadních vod, automobilový průmysl a strojírenství. Stále důležitější je pro tento obor také farmaceutický průmysl a lékařská technika.

Prohlídku výstavních expozic mohou návštěvníci spojit i s návštěvou odborných přednášek a pracovních seminářů, které se budou konat v rámci doprovodného programu Valve World Conference 2018 ve veletržní hale 4.

Podrobnosti o veletrhu Valve World Expo jsou na www.valveworldexpo.com. 


Pump Summit

Kromě ventilů a armatur má odborná veřejnost možnost seznámit se ve stejných dnech a na stejném místě též s nabídkou čerpadel, jejich součástí a těsnění na výstavě Pump Summit Düsseldorf. V hale 5 budou prezentovány aktuální technologie a výrobky.

Během výstavy Pump Summit proběhne v hale 5 také odborná konference. Hlavním tématem přednášek a workshopů bude použití čerpadel a těsnění v různých průmyslových odvětvích, zvláště v ropném, petrochemickém a chemickém průmyslu, v plynárenství, energetice, v technickém zařízení budov, při stavbě lodí, ve vodárenství a odvodu odpadních vod a v mnoha jiných. Další informace k akci Pump Summit s doprovodnou konferencí zájemci najdou na: www.pumpsummit.de nebo www.pumpsummit.com.

(ev)

Obr. 1. V Düsseldorfu se koncem listopadu sejdou uživatelé s výrobci armatur

 

Tab. 1. Základní informace o veletrhu Valve World Expo 2018

Valve World Expo 2018: 11. mezinárodní odborný veletrh průmyslových armatur s konferencí

Termín

27. až 29. 11. 2018

Pořadatel

Messe Düsseldorf GmbH

Internet

www.valveworldexpo.com

Hlavní nomenklatura

  armatury

  součásti a komponenty k armaturám

  pohony a regulátory

  čerpadla

  kompresory

  inenrské sluby a software

  svazy a nakladatelstvي

Výstavní prostory

haly 3 až 5

Pump Summit Düsseldorf

hala 5, www.pumpsummit.com

Otevírací doba

27. až 29. 11. 2018, 9.00 až 18.00 h

Ceny vstupného

celodenní vstupenka (pokladna)

50 eur

celodenní vstupenka (online)

40 eur

třídenní vstupenka (pokladna)

65 eur

třídenní vstupenka (online)

52 eur