Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Svaz průmyslu a dopravy ČR oslavil 100. výročí odbornou konferencí a galavečerem

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal 18. června u příležitosti stoletých oslav svého založení mezinárodní odbornou konferenci s názvem Budoucnost průmyslu. Zahraniční i čeští odborníci a podnikatelé zde hovořili o nových trendech v průmyslu, jako jsou digitalizace a robotizace, a o požadavcích na školství a vzdělávání s nimi spojených. Večer čeští průmyslníci oslavili sté výročí na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu spolu s designovaným premiérem a zástupci vlády, diplomacie a zahraničních průmyslových svazů.

Svaz průmyslu a dopravy je zaměstnavatelský svaz, založený 5. května 1990 jako Svaz průmyslu České republiky; doprava do jeho názvu přibyla v roce 1994. Posláním Svazu průmyslu a dopravy je, podle jeho stanov, „hájit společné zájmy svých členů a ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády s cílem vytvářet optimální podmínky pro podnikání, zvyšování konkurenceschopnosti a k dlouhodobě udržitelné prosperitě“. Svaz toto poslání naplňuje především prostřednictvím rozsáhlého lobbingu: představitelé svazu se účastní zasedání parlamentních výborů a jednají s poslanci a senátory, ministry a zástupci státní a veřejné správy. Svaz tak ovlivňuje tvorbu zákonů a vyhlášek ve prospěch svých členů a prosazuje zlepšení podmínek pro jejich podnikání. Svaz je oficiálním připomínkovým místem pro legislativu. Členové tak mohou jeho prostřednictvím iniciovat změny právních norem směřující ke zlepšení podnikatelského prostředí. Zástupci svazu působí také v komisích, jako je např. Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Zaměstnavatelské zájmy prosazuje svaz v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). Svaz zastupuje své členy i na mezinárodní úrovni: působí v exportních výborech Evropské komise a lobbuje mezi europoslanci. Na bilaterální úrovni spolupracuje s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními komorami a ostatními hospodářskými institucemi v zahraničí.

Proč Svaz průmyslu a dopravy ČR slaví 100 let od svého vzniku, když vznikl v roce 1990? Je to proto, že se hlásí k tradici Českého svazu průmyslníků, který vznikl z české sekce Ústředního svazu rakouského průmyslu právě 18. června 1918 – tedy ještě před vznikem Československé republiky. Ten (později pod názvem Ústřední svaz českých průmyslníků a za protektorátu pod názvem Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Moravu) působil až do roku 1950. Ústřední svaz českých průmyslníků patřil v období první republiky k významným určovatelům hospodářské politiky Československa.

Časopis Automa byl krátce řádným členem Českomoravské elektrotechnické asociace (nyní Elektrotechnické asociace České republiky), jež je jako odvětvový svaz členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Protože ale nejsme ani zaměstnavatelem, ani výrobní firmou, členství jsme ukončili. Ovšem dále působíme jako mediální partner celého Svazu průmyslu a dopravy ČR: informujeme své čtenáře o jeho činnosti, zvláště s ohledem na průmyslovou automatizaci a informatiku, včetně aktivit v oblasti Národní iniciativy Průmysl 4.0, a také o aktivitách svazu v oblasti technického vzdělávání.

Petr Bartošík