Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Švandovo divadlo v Praze

číslo 3/2003

Švandovo divadlo v Praze

Jedním z oborů působnosti firmy ZAT Easy Control Systems a. s. jsou řídicí a osvětlovací systémy divadel a studií. V loňském roce firma dokončila další velkou zakázku v této oblasti. V rámci rekonstrukce Švandova divadla v Praze se přikročilo i k modernizaci strojního vybavení. Stávající systém ručního ovládání jevištních tahů byl nahrazen systémem pohonů s asynchronními motory a automatickým počítačovým ovládáním. Pro pohony byla použita osvědčená kombinace asynchronních motorů s měniči frekvence a řídicího systému ProConT – TaMon, který běží na počítačích firmy Advantech.

Obr. 1.

Nově opravená scéna disponuje osmnácti tahy pohybujícími prospektovými tyčemi. Jednotlivé tyče mají zdvih dvanáct metrů a nosnost 200 kg. Mohou se pohybovat rychlostí až 0,6 m/s při zrychlení 0,4 m/s2. Přesnost dojezdu je lepší než 0,05 m.

Společnost ZAT Easy Control Systems dodávala část elektro, silnoproudou část i řídicí systém, a to včetně projektu. Dále formou konzultací systému pohonu a odměřování spolupracovala také se strojními firmami. Pro pohon jsou použity motory s převodovkou pohánějící lanový buben (obr. 1). Pro zajištění plné vektorové vazby, která je pro kvalitní řízení na malých rychlostech nutná, jsou motory vybaveny inkrementálními snímači natočení. Snímač vektorové vazby je přes pružnou spojku bez převodu spojen s hřídelí motoru. Poloha bubnu, umístěného na výstupu šnekové převodovky, je sledována dalším inkrementálním snímačem. Ten předává údaje o změnách polohy do modulů elektroniky ECM 220, uchovávajících informaci o absolutní poloze. Ty ji pak po sběrnici RS-485 předávají komunikací ve speciálním rychlém protokolu do řídicího počítače.

Dva identické řídicí počítače jsou umístěny v rozvodně pohonů v samostatném rozváděči. Pomocí přepínače systémů je možné zvolit hlavní nebo záložní řídicí počítač. Ten je pak připojen svými vstupy a výstupy na technologii. Počítače jsou sestaveny v šasi IPC615. Na základní desce PCA-6114 je umístěna procesorová deska PCA-6359, osazená polovodičovým diskem a procesorem s malou spotřebou, jenž je opatřen pasivním chladičem. Použitím těchto komponent se dále zvyšuje spolehlivost řídicího systému. Styk se vstupy a výstupy zajišťují další karty. Pro komunikaci po lince RS-485 je použita opticky oddělená karta PCL-745. Osmnáct analogových výstupů, které zadávají rychlost měničům frekvence, zajišťují tři karty PCL-726. Pro opticky oddělené digitální vstupy a výstupy jsou použity karty PCL-733 a PCL-734.

Obr. 2.

Pro zobrazení údajů důležitých pro ovládání tahů slouží plochý monitor LCD. Ten je spolu s ovládacím pultem a klávesnicí umístěn na lávce, odkud má obsluha též výhled do celého prostoru jeviště. Pro připojení pultu, monitoru a klávesnice je určena přechodová krabice, takže je možné zařízení odpojit.

Řídicí systém tahů TaMon slouží pro řízení osmnácti tahů při současné jízdě maximálně osmi z nich. Řízení je možné ve třech nezávislých skupinách. Jízdu tahů ve skupině lze v automatickém režimu spouštět z klávesnice nebo přímo pomocí mechanických pák na pultu. Přednastavením koncových poloh do představení definovaného uživatelem je umožněno rychlé přestavení skupin mezi dvěma po sobě následujícími proměnami. Vlastní jízda je řízena v polohové regulační smyčce podle časově optimální trajektorie se spojitým zrychlením, což dovoluje dosahovat velmi přesné jízdy a dojezdů při maximálním využití dynamických vlastností pohonu. Pokročilé algoritmy řízení polohovými smyčkami zaručují polohově a časově synchronní jízdu tahů. Díky externímu monitorovacímu programu je možné jednoduše tvořit a editovat proměny v jednotlivých představeních, archivovat průběh představení na disk i zpětně tato data načítat do řídicího počítače.

Úspěšného prověření „na veřejnosti“ se systém dočkal při premiéře hry Čas katů, která byla uvedena při příležitosti znovuotevření divadla dne 14. prosince 2002.

Milan Kučera,
ZAT Easy Control Systems a. s.

ZAT Easy Control Systems a. s.
Vejprnická 56
318 02 Plzeň
tel.: 377 381 524, 377 387 492
fax: 377 386 496
e-mail: easy@easy-ctrl.cz
http://www.easy-ctrl.cz

Inzerce zpět