Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Subminiaturní snímače SensoPart s LED

Německý výrobce SensoPart rozšířil řadu subminiaturních sníma­čů F10 o snímače s LED, difuzní snímače s nastavitelným potlače­ním pozadí a snímače s modrým světlem pro detekci objektů výraz­ně absorbujících světlo.

 
S rozměry pouhých 21,1 × 14,6 × 8 mm a při hmotnosti jen 3 g mohou být tyto snímače vestavěny přímo do robotického chapadla. Jsou ideální i pro instalaci ve velmi stísněných prostorových podmín­kách manipulačních systémů, mon­tážních robotů a v otevřených profi­lech rámů rozlehlých technologic­kých linek a strojů. Snímače mohou také být hospodárnou alternativou k systémům s optickými vlákny.
 
Kromě difuzního snímače s LED s červeným světlem je v nabídce také provedení F 10 Blue Light s modrou LED (s pevným zaostře­ním 30 mm), vyvinuté pro detek­ci objektů intenzivně absorbujících světlo, např. solárních článků. Dal­ším novým členem řady snímačů F 10 je reflexní optická závora FR 10-R s LED, která se vyznačuje velkým snímacím dosahem (až 1,6 m) a funkcí teach-in.
 
Díky těmto doplňkům řady subminiaturních snímačů SensoPart F 10 mohou nyní uživatelé vyřešit požadavky mnoha úloh pouze po­užitím jednoho modelu snímače.
 
Unikátní snímače F 10 získaly třetí místo v kategorii Electrical Engineering v prestižní německé soutěži Industry Award 2013.
 

AXIMA, spol. s r. o., tel.: 725 939 275, e-mail: rkrejci@axima.cz, www.axima.cz, www.sensopart.com