Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Studie o trhu v oboru strojového vidění v Evropě

Evropské sdružení pro strojové vidění EMVA vydalo novou studii o situaci na trhu. Tato studie pro rok 2012 byla zpracována na základě údajů od 247 společností z oboru strojového vidění. Vyplývá z ní, že rok 2011 byl pro firmy z oboru strojového vidění velmi příznivý, jejich obrat vzrostl téměř o 15 %. Také vyhlídky do budoucna jsou pozitivní. Společnosti, které se zúčastnily průzkumu, očekávají šestiprocentní růst. Studie je založena na podrobných datech poskytnutých zúčastněnými společnostmi. Vychází se také z četných rozhovorů s odborníky na strojové vidění, přičemž cílem je zjistit současné trendy v oboru. Tržby jsou posuzovány odděleně pro jednotlivé regiony, typy produktů, skupiny zákazníků a oblasti použití. Vedle evropských statistik jsou ve studii samostatně uvedeny výsledky na trhu strojového vidění v pěti zemích: Francii, Německu, Itálii, Velké Británii a poprvé také v zemích Beneluxu. Zájemci o tuto podrobnou analýzu trhu s názvem European Vision Technology Markets Statistics 2012 si ji mohou objednat na info@emva.org (cena 1 495 eur).

Sdružení EMVA, založené v roce 2003 v Barceloně, má nyní 127 členů z 22 zemí. Jejími členy jsou firmy, výzkumné ústavy a národní sdružení strojového vidění. EMVA se zabývá především standardizací, analýzami trhu, pořádáním konferencí a financováním evropského výzkumu. Další informace jsou na www.emva.org.             

(ev)