Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Studentská soutěž o nejlepší využití Ethernetu v průmyslu

Na podzim roku 2008 vyhlásila firma B&R soutěž pro studenty na téma průmyslový Ethernet. Hlavními kritérii hodnocení v této soutěži byly inovativní koncept, kreativní řešení a odborný přínos. Celkem bylo přihlášeno 27 projektů z osmi evropských zemí.
 
Vítězem se stala skupina studentů z dánské univerzity v Odense, vedená profesorem K. H. Andersenem, s projektem závodního vozu využívajícího ke komunikaci mezi jednotlivými systémy ethernetovou sběrnici Powerlink. Studentům náleží za tento projekt cena 10 000 eur.
 
Jako druhý se umístil tým z Technické univerzity ve Vídni s projektem nové kinematické struktury obráběcích strojů X-Cut, který tak získal 5 000 eur. Tým Slovenské technické univerzity z Bratislavy s projektem optimalizace přepravy nádob s kapalinou na flexibilním pásovém dopravníku, který je součástí plnicí linky, se umístil na třetím místě. Za svůj projekt obdržel 2 500 eur. Prvních deset oceněných týmů bylo pozváno na společný víkendový pobyt v přírodě nedaleko Salcburku.
(ed)