Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Stručný úvod do kalibrace vážicích a plnicích zařízení

Německé sdružení výrobců a uživatelů automatizační techniky v procesním průmyslu NAMUR zcela přepracovalo pracovní list NA 82 s názvem Stručný úvod do legislativy pro kalibraci vážicích a plnicích zařízení tak, aby byl v souladu s legislativou pro legální metrologii v Evropské unii, s německým kalibračním zákonem a se směrnicemi pro povinnou kalibraci zařízení používaných v obchodním styku. Pracovní list zahrnuje automatická a neautomatická vážicí zařízení, kompletní plnicí linky a údržbu vyhrazených vážicích a plnicích zařízení. Je v souladu se všemi změnami zavedenými v legislativě za posledních několik let, zejména se směrnicí 2004/22/EC Směrnice pro měřicí zařízení a směrnicí 2009/23/EC Neautomatická vážní zařízení, která nahradila původní směrnici 90/384/EC.

Pracovní list si zájemci mohou objednat na adrese www.namur.de.

(Bk)