Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Strojového vidění: trendy trhu a oblasti využití

Strojové vidění je v současné době jedním z klíčových prvků automatizace. Jeho možnosti výrazně rostou s využitím metod umělé inteligence, zvláště strojového učení (ML – Machine Learning). Data jsou často zpracovávána už na úrovni edge, přímo v provozu. Podle analýzy společnosti ABI Research se bude světový trh s komponentami a systémy pro strojové vidění dále rozvíjet.

Posun od strojů s jednoduchou automatizací k autonomním strojům, které mohou svou činnost samy optimalizovat, vede ke stále většímu uplatnění umělé inteligence. Také v oboru strojového vidění rozšiřuje a doplňuje strojové učení jako jedna z metod umělé inteligence klasické algoritmy zpracování obrazu. „Využití neuronových sítí rozšiřuje možnosti strojové vidění za hranice vizuální kontroly a kontroly kvality, tedy úloh, kde se uplatňuje staré dobré klasické strojové vidění,“ vysvětluje David Lobina, analytik v oboru umělé inteligence a strojového učení ve společnosti ABI Research.

Ze všech trendů na trhu strojového vidění má asi největší potenciál využití edge computingu, jmenovitě v těch zařízeních, která jsou součástí vestavných systémů a internetu věcí. Například v průmyslové výrobě mohou chytré kamery, vestavné snímače a výkonné průmyslové počítače přinést analýzy prováděné pomocí strojového učení do každého kroku výrobního procesu. Inteligentní strojové vidění se používá v továrnách, ale i ve skladech a logistických centrech, pomáhá a asistuje pracovníkům při zvládání běžných úkolů a umožňuje jim oprostit se od rutinních činností a soustředit se na to podstatné. Trh je rovněž zralý na rozvoj využití strojového vidění v oblasti městské infrastruktury, zdravotní péče a dopravy.

Stejně jako v jiných případech využití umělé inteligence na úrovni edge je nutné správně zkombinovat hardware a software a zejména mít k dispozici dostatek dat bohatých na informace. V případech, kdy jde o citlivá nebo soukromá data, jako je zdravotnictví, je výhodné využívat ucelené balíčky se zaručenou kybernetickou bezpečností. Dodavatelé si však musejí být stále více vědomi toho, jak se jejich systémy budou prolínat s jinými řešeními, což často vyžaduje software nezávislý na hardwarové platformě, ale také analýzu dat nezávislou na softwarové platformě. To je zvláště důležité v oborech městské infrastruktury, zdravotnictví a dopravy.

Tato zjištění pocházejí z analýzy společnosti ABI Research (https://www.abiresearch.com) s názvem Edge ML-Based Machine Vision Software and Services (https://www.abiresearch.com/market-research/product/1031008-edge-ml-based-machine-vision-software-and-/). Analýzy ABI Research jsou založené na rozsáhlých průzkumech vedených formou osobních rozhovorů a představují analýzu rozhodujících tržních trendů a faktorů pro konkrétní obor techniky.

(Bk)