Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Strojní inženýři jsou průkopníky propojené výroby

Letošní ročník veletrhu Hannover Messe byl zaměřen zejména na umělou inteligenci, strojové učení a sítě 5G, které přinášejí do digitalizace výroby velké změny. Hlavní hybnou silou těchto změn je oblast strojírenství. Významný pokrok také nastal ve vývoji OPC UA, což je univerzální standard pro komunikaci a sdílení dat mezi různými zařízeními od různých výrobců. 

Německé strojírenské společnosti se na digitalizaci výroby aktivně zaměřují, protože chtějí i nadále zůstat na špičce mezinárodní konkurence. To ostatně na letošním ročníku Hannover Messe prokázalo mnoho vystavovatelů, když prezentovali své nejnovější inovace. „Strojní inženýři jsou průkopníky v oblasti propojené výroby. Velký zájem našich členů o komunikaci mezi stroji podle standardu OPC UA ukazuje, že naše společnosti zaujímají čelná místa,“ uvedl generální ředitel německého sdružení výrobců strojů a strojních zařízení VDMA Thilo Brodtmann. „To je pozitivní závěr z největší průmyslové show na světě. Na druhé straně na každodenní podnikání společností mají stále dopad různé konflikty v oblasti mezinárodního obchodu.“

V oblasti digitalizace výroby hraje velmi důležitou roli otevřená komunikační architektura OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture). Její využití je významně podporováno spolkem VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.) a jejími členskými společnostmi. Velký zájem o možnosti OPC UA také dokazuje účast na první Světové konferenci o interoperabilitě, která se v Hannoveru uskutečnila 1. dubna a jíž se zúčastnilo více než 300 zájemců. „Pro naše strojírenské společnosti je nesmírně důležité být neustále na špici,“ vysvětloval Hartmut Rauen, zástupce generálního ředitele VDMA. „Mimoto byly na veletrhu široce diskutovány umělá inteligence a nový standard pro mobilní sítě 5G, které jsou rovněž velmi důležité pro propojenou výrobu. Obchodní modely založené na datech a metodách AI, jako je strojové učení, mohou poskytnout konkurenční výhody a také zkrátit cykly inovací v průmyslu. V poslední době jsou zaváděny nové modely jako prediktivní údržba, což určitě posílí pozice strojírenských firem do budoucna.“

Spolupráce s politiky

Skutečnost, že strojírenství je rozhodující pro německou ekonomiku a že VDMA má významnou roli ve spolupráci s politiky, se v letošním roce opět projevila četnými prohlídkami s návštěvami stánků členských společností VDMA. Veletrh Hannover Messe navštívila také německá kancléřka Angela Merkelová a švédský předseda vlády Stefan Löfven (Švédsko bylo partnerskou zemí veletrhu), spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier, předseda vlády Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann a jeho ministryně hospodářství Nicole Hoffmeister-Krautová. Dále se veletrhu zúčastnili státní tajemníci Claudia Dörr-Voßová, Dr. Ulrich Nussbaum, Andreas Feicht a Thomas Bareiß ze spolkového ministerstva hospodářství a techniky. Z iniciativy VDMA veletrh rovněž navštívil Hospodářský výbor německého Spolkového sněmu. 

Aplikace s umělou inteligencí

Velkým magnetem pro návštěvníky byla i letos digitální továrna, kde byl zastoupen též společný stánek VDMA Software and Digitalization. „K vidění byly například aplikace pro řízení vztahu se zákazníky (CRM) podporované umělou inteligencí. Aplikace umělé inteligence se tedy využívají nejen ve výrobních halách, ale také v rámci podnikových informačních systémů,“ řekl prof. Claus Oetter, zástupce ředitele VDMA Software and Digitalization.

Pozornost rovněž přitahovala expozice VDMA Electrical Automation. Automatizační technika nadále hraje ve strojírenství klíčovou roli. „Velký zájem byl o novinky, jako jsou umělá inteligence a sítě 5G, které nabízejí zcela nové možnosti pro budoucnost výroby,“ uvedl Jörg Freitag, předseda VDMA Electrical Automation. Propojení výroby a efektivní využití dat ze strojů budou zejména pro malé a střední podniky stále důležitější. S velkou odezvou se setkaly i přednášky v rámci Fóra Industry 4.0, které během prvních tří dnů veletrhu navštívilo 5 500 posluchačů, což je o 30 % více než v předchozím roce. 

Zelená výroba

V posledních několika týdnech se stále více diskutuje o ambiciózních klimaticko-energetických cílech ve výrobě a o tom, jak jich dosáhnout, což se projevilo i na veletrhu Hannover Messe. Pro jejich docílení a udržení náskoku v konkurenci udržitelných energetických technologií je třeba urychlit probíhající transformaci energetických systémů. Proto je velmi důležité hledat další cesty ke zvyšování efektivity a flexibility integrovaných energetických systémů. Letošní veletrh Integrated Energy byl zaměřen především na dodávky elektřiny a tepla klientům z průmyslu, efektivní technologie výroby, distribuce a spotřeby elektřiny a na aplikace pro koncept Power-to-X. 

Ukázka OPC UA na ComVac

Součástí veletrhu byla rovněž výstava ComVac, kde se představili vystavovatelé z oblasti čerpadel a kompresorů. „Přední světoví dodavatelé kompresorů a vakuové techniky ukázali, jaký vliv má průmysl 4.0 na jejich obchodní procesy a jaké obchodní procesy se mohou objevit v budoucnu,“ uvedl Christoph Singrün, výkonný ředitel skupiny VDMA Pumpen Systeme. „Naše demonstrace využití OPC UA jasně na příkladu vakuových čerpadel ukázala, jak mohou tato zařízení nezávisle na výrobci bez problému komunikovat.“

[Tiskové zprávy VDMA, duben 2019.]

Jaroslav Hrstka

(Foto: Deutsche Messe, AG)

Obr. 1. Veletrh Hannover Messe se konal od 1. do 5. dubna 2019

Obr. 2. Partnerskou zemí letos bylo Švédsko: Angela Merkelová, německá spolková kancléřka, doprovázela po veletrhu švédského předsedu vlády Stefana Löfvena

Obr. 3. Velkým tématem letošního veletrhu Hannover Messe bylo budování infrastruktury pro průmysl 4.0, zejména sítí 5G

 

Integrované montážní systémy dosáhly v roce 2018 rekordního růstu

Integrované montážní systémy (IAS, Integrated Assembly Solutions), podsektor robotiky a automatizace, pokračovaly v růstu i v roce 2018. Obrat výrobců komponent a systémů pro montáž a manipulaci v Německu vzrostl v loňském roce o 9 % na 8,3 miliardy eur. Růst oboru tak pokračuje již pátým rokem po sobě. Mezi roky 2013 a 2018 vzrostl objem trhu IAS v Německu o 43 %. Výborného výsledku bylo dosaženo i přes pokles objemu přijatých zakázek koncem roku. Je také pozitivní, že rostla poptávka z evropských zemí.

Vývoj v oboru IAS v roce 2019 bude záviset na mnoha externích faktorech. Pro Německo a pro celou EU představuje riziko protekcionistická politika, nejistý brexit a obchodní konflikty. Ty mohou negativně ovlivnit celou strojírenskou výrobu, včetně IAS. Navíc jeden z nejdůležitějších segmentů trhu pro IAS, automobilová výroba, stojí na prahu důležitých změn. To jsou důvody, proč VDMA očekává v roce 2019 zpomalení růstu.

(Bk)