Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Strojírenské jaro v Praze

Září je pro většinu firem obdobím příprav marketingových aktivit pro nadcházející rok, mezi něž neodmyslitelně patří účast na odborných veletržních akcích. Z tradičních projektů se stále častěji profilují úzce specializované veletrhy, které nabízejí možnost představit se cíleně v daném oboru. Tento trend se promítá také do skladby jarních odborných veletrhů společnosti ABF, a. s.
 
Ve dnech 15. až 17. dubna 2009 se v Pražském veletržního areálu (PVA) Letňany (obr. 1) uskuteční osmý ročník mezinárodního veletrhu strojírenských technologií For Industry, který znají někteří vystavovatelé a návštěvníci pod dřívějším názvem Mach. Jako vždy v lichých letech doplňuje strojírenské obory For Surface – pátý mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií, který opět představí novinky tohoto specializovaného odvětví. Třetím souběžným veletrhem je každoročně probíhající mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální ekologie For Waste.
 
Novinkou roku 2009 je mezinárodní veletrh s názvem For 3P, zaměřený na potravinářské, obalové a tiskařské technologie, který rovněž patří do sekce B2B (Business-to-Business). První ročník tohoto veletrhu, u jehož zrodu stojí silný partner – Obalová asociace SYBA (systémy balení), se uskuteční společně s For Industry od 15. do 17. dubna 2009 v PVA Letňany. V průběhu několikaměsíčních příprav bylo s nabídkou spolupráce osloveno mnoho odborných i mediálních partnerů, s jejichž přispěním vchází trojice „P“ (Processing, Packaging, Printing) do povědomí veřejnosti jak v České republice, tak i v zahraničí.
 
Výhodou výstaviště PVA Letňany je, že od května letošního roku je zde v provozu stanice metra „C“ Letňany s největším záchytným parkovištěm P+R pro 700 vozů a s autobusovým terminálem. Tímto krokem se ještě více zlepšila dopravní obslužnost areálu, který je současně napojen na přivaděč dálnice D8 z Teplic, Drážďan, Berlína a na pražský rychlostní okruh propojující přivaděče ostatních dálnic.
 
Zájemci o více informací mohou průběžně sledovat internetové portály www.forindustry.cz, www.forsurface.cz, www.forwaste.cz a www.for3P.cz. Uzávěrka s nejvýhodnějšími podmínkami pro vystavování je 31. 10. 2008.
 
Další informace mohou zájemci získat na internetových adresách:
 
Ing. Hana Pokorná, ABF, a. s
 
Obr. 1. Pohled na Pražský veletržní areál Letňany