Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Středoškoláci se zapojují do vědeckého výzkumu

Projekt Otevřená věda umožňuje talentovaným studentům středních škol zapojit se do reálného vědeckého výzkumu. Poprvé se tato akce uskutečnila v letech 2005 až 2007. V současné době probíhá projekt Otevřená věda II, který je určen studentům mimopražských středních škol. Po dobu dvou školních let se mohou účastnit odborných vědeckých stáží přímo na pracovištích jednotlivých ústavů Akademie věd ČR a ústavů spolupracujících vysokých škol po celé České republice. V rámci zmíněné akce bude otevřeno 150 vědeckých stáží, a to ve dvou kolech. Do prvního kola již bylo vybráno téměř sto středoškoláků. Další zájemci budou vybráni ve druhém kole, které bylo zahájeno 1. února 2010; příjem přihlášek bude ukončen 1. března 2010. V prvním kole si studenti mohli vybírat z více než 230 stáží z různých oblastí přírodovědných a technických věd. Stáže z biologie, fyziky, chemie, geologie či matematiky a informatiky byly zahájeny v lednu 2010 a potrvají do ledna 2012. Nejlepší účastníci budou moci představit výsledky své práce na konferenci EUSCEA (European Science Events Association) v červnu 2011 a 2012 a na konferenci ESOF 2012 (Euroscience Open Forum). Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. Jeho cílem je přiblížit mladým lidem vědeckou práci v přírodovědných a technických oborech, které jsou dlouhodobě personálně oslabeny.

(ev)