Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Strategie firmy Phoenix Contact do roku 2005

Automa 4/2001

Gustav Holub

Strategie firmy Phoenix Contact do roku 2005

Firma Phoenix Contact se postupně stává dodavatelem kompletního spektra produktů pro automatizační techniku. Je to výsledek mnoha diskusí se stálými zákazníky, se specializovanými institucemi, vysokými školami, odbornou veřejností a tiskem. Jelikož se automatizace výrobního a zpracovatelského průmyslu nachází v přelomovém období nástupu počítačů, Ethernetu a internetu do oblasti řízení, bude se celá strategie firmy až do roku 2005 řídit hesly „chceme růst rychleji než trh“ a „jsme číslo jedna a podle toho se musíme chovat“. Záměrem je do roku 2005 zvýšit obrat na dvě miliardy marek, a to prodejem kvalitních produktů a poskytováním neméně kvalitních služeb. Z toho na samotnou automatizační techniku má připadnout 400 miliónů marek. Tohoto cíle má být dosaženo nabídkou kompletních automatizačních řešení tak, aby uživatel mohl z nejrůznějších stavebních prvků, modulů a uzlů sestavit své individuální řešení, a to od sběrnice až po řízení na bázi PC.

Obr. 1. Obr. 3.

Prostředky nezbytné pro automatizaci, jako sítě, řídicí technika, obslužné a monitorovací panely, I/O systémy, pohony a software, budou soustavně a cílevědomě propracovávány. Bude nabídnut komplet řídicích prvků na bázi průmyslových PC, včetně výkonného softwaru a široký sortiment textových displejů a rozhraní HMI pro razantně se rozvíjející trh s automatizačními prostředky. Paralelně s celkovou strategií firmy budou automatizační komponenty, jako je Interbus Inline nebo Rugged Line s krytím IP67, vybaveny rozhraními pro Profibus, DeviceNet a CAN, aby je bylo možné integrovat do systémů jiných výrobců.

Kromě rozsáhlé palety výrobků budou odběratelům poskytovány také kompletní a perfektní služby, tj. rychlý a kvalitní servis, školení a poradenství před nákupem. Pracovníci firmy se zákazníkem vypracují optimální řešení jeho zadání, dostane se mu kompletní podpory při plánování a projektování zařízení, programování a uvádění do provozu, bude moci využít i dokonalý servis, včetně údržby.

Co se týče samotného rozhraní, bezkonkurenčnost firmy Phoenix Contact tkví v rozsáhlé nabídce produktů pro automatizaci ve spojení s rychlou a mimořádně úspornou technikou vzájemného propojování komponent. Žádný konkurent nedisponuje takovým rozsahem působnosti v rychlospojovací technice s komponenty rozhraní, jež jsou instalovány do svorkovnic, v elektronických obvodech a mikroelektronice. Další předností firmy je celosvětová prodejní síť, zajištění servisu v mezinárodním měřítku a v neposlední řadě i dobrá pověst firmy u zákazníků. Strategickým úkolem je zformovat řadu produktů do rozsáhlého programu v oblasti rozhraní a nabízet je pod vlastní značkou. Těžištěm bude další vývoj v oboru rozhraní, již nyní reprezentovaných oddělovači signálů MCR, převodníky PSM, elektronickými relé, adaptéry PLC, napájecími zdroji, rozhraními AS-I atd.

Obr. 2.

V rámci záměru urychlit růst mají k dosažení vytčených cílů přispět také dvě uzavřené partnerské smlouvy, s firmou GE Fanuc a s firmou Sütron, stejně jako kooperace s PMA (Prozess- und Maschinenautomation). S americko-japonskou společností GE Fanuc jde o partnerství v oblasti I/O systémů, které zahrnuje celosvětový prodej I/O modulů na bázi instalačního systému Interbus Inline pro veškerá zařízení pro automatizaci realizovanou firmou GE Fanuc, jakož i společné aktivity v dalším vývoji tohoto systému.

V druhém případě firma Phoenix Contact převzala třetinový podíl v německé firmě Sütron Electronic, která vyrábí obslužné a indikační přístroje, polohovací, řídicí a monitorovací systémy a v SRN patří k předním firmám v tomto oboru. Toto partnerství je vyvrcholením téměř desetileté vzájemné spolupráce.

Cílem spolupráce s firmou PMA je integrovat digitální regulační techniku PMA do instalačního systému Interbus Inline. Například chování i algoritmus regulačních obvodů nového regulátoru teploty mohou být individuálně konfigurovány. Tím bude soubor produktů instalačního systému Inline rozšířen o nezávislý digitální regulátor pro průmysl zpracování plastů, balicí stroje a výrobní linky apod., který se dostane na trh ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

[Highlights 2000 a Contact č. 54, prosinec 2000.]

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com