Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Step7 V13 a WinCC V13 v platformě TIA Portal

Článek představuje několik aktuálních novinek v oblasti projektování a tvorby vizualizačních aplikací v prostředí TIA Portal a programování PLC Simatic.

 

Software pro programování PLC Step7 V13

Vývojový software pro programování PLC Simatic má dvě základní varianty: jednodušší a levnější je verze Basic, která je primárně určena pro programování pouze PLC S7-1200, a dražší, zato zcela kompletní je verze Professional, která nabízí plnou podporu programovacích jazyků LAD (odpovídá jazyku kontaktních schémat LD podle IEC 61131-3), FBD (diagram funkčních bloků), SLC (strukturovaný text, ST), STL (seznam instrukcí, IL) a S7-Graph (sekvenční vývojový diagram, SFC) vyhrazených pro programování PLC S7-1500, S7-300, S7-400 a WinAC.
 
Step7 Professional V13 nabízí kromě obvyklé podpory nových verzí hardwaru pro PLC (např. nových typů CPU 1515-2 PN a CPU 1518-4 PN/DP pro Simatic S7-1500, zmíněných v článku na str. 47) také několik zajímavých inovací, které obohacují a doplňují již zavedenou platformu TIA Portal.
 

Team engineering – sdílená práce na projektu

Step7 Professional V13 umožňuje, aby na jednom projektu pracovalo několik osob současně a navzájem synchronizovaly provedené změny. Tato synchronizace je zcela automatická prostřednictvím funkce delta compile, tedy kompilace změn, což je podstatný rozdíl oproti dřívější čistě manuální uživatelské synchronizaci, kdy se dva nebo více programátorů muselo o změnách programů a podprogramů vzájemně přesně informovat. S novým Step7 V13 a S7-1500 od verze firmwaru 1.5 může v režimu on-line na jediném CPU 1515-2 PN pracovat až pět lidí.
 
Další možnosti sdílené práce na projektu nabízí funkce PLC Proxy, která se týká převážně aplikací HMI. PLC Proxy umožňuje stanovovat, které proměnné, technologické objekty, datové bloky a alarmy z PLC budou přístupné v aplikaci HMI. Současně umožňuje projekt vizualizace rozdělit na několik částí, na nichž mohou pracovat různí vývojoví pracovníci.
 
K těmto a dalším novým funkcím jsou zpracovány přehledné a stručné videonávody, které jsou k dispozici volně v kanálu Siemens služby YouTube, ale i ke stažení a off-line prohlížení na stránkách technické podpory Siemens.
 

Station upload – kompletní upload stanice i periferií včetně nastavení hardwaru

Pro zkonfigurované stanice PLC S7-1500 a S7-300/400 je nyní možné kompletně nahrát všechna data (upload) včetně všech nastavení hardwaru nejen v řídicí stanici, ale i v periferních jednotkách ET200. Při servisním zásahu (není-li PLC zamčeno a zabezpečeno) lze do prázdného programovacího notebooku Field PG nahrát kompletní projekt včetně symboliky i komentářů a nově i se zkonfigurovaným nastavením stanic PLC a IO.
 

Automatické vyhledávání aktualizací softwaru

TIA Portal V13 umožňuje uživatelům zkontrolovat, zda jsou pro nainstalovaný software k dispozici nové aktualizace nebo podpůrné balíčky. Ty lze v případě potřeby stáhnout a nainstalovat. V dnešní době narůstajících velikostí aktualizací softwaru může být příjemná i možnost přerušit a opět navázat spojení při delším stahování.
 
Z dalších vylepšení lze jmenovat např. možnost detailní komparace sekvenčních bloků S7-Graph, automatickou tvorbu technické dokumentace nebo zobrazení či naopak skrytí rozhraní v seznamu on-line přístupů (pro lepší orientaci v projektu). Pokračuje také konzistentní vývoj možností programování ve všech programovacích jazycích, např. rozšíření o datový typ Variant a další. Kompletní výčet je k dispozici na internetových stránkách http://support.automation. siemens.com.
 

WinCC V13 pro návrh vizualizace a operátorských rozhraní

Nedílnou součástí platformy TIA Portal je softwarový nástroj WinCC, který tvůrcům automatizačního projektu umožňuje vytvořit jeho vizualizační rozhraní. Ve WinCC (obr. 1) lze vytvořit projekt od nejmenších operátorských panelů, přes jednoduché aplikace HMI na PC až po náročné a rozsáhlé aplikace SCADA. Díky integraci v prostředí TIA Portal je možné snadno realizovat komunikační propojení se všemi PLC řady Simatic. Proměnné a datové bloky z PLC se automaticky stávají i proměnnými pro vizualizaci, což podstatně snižuje náklady na oživení projektu nebo na jeho případné modifikace. Samozřejmostí je sdílená diagnostika systému, která je automaticky generována pro všechny komponenty z prostředí TIA Portal.
 
Nejnovější verzí WinCC je verze 13, která přináší nejen mnoho vylepšení, ale také několik zásadně nových komponent. V oblasti jednodušších vizualizačních úloh je možné ve WinCC V13 navrhovat aplikace pro operátorské panely Basic Panel druhé generace (obr. 2), které mají na rozdíl od svých předchůdců velmi kvalitní displej, více operační paměti, rozšířené možnosti komunikace, ale také úplně nové funkce, jako např. archivaci historických dat na paměťovém médiu.
 
Vzhled objektů byl úplně přepracován a nový koncept Design & Styles zcela odpovídá současným požadavkům na moderní vizualizační systémy. Nebylo zapomenuto ani na nové trendy v ovládání: aplikace na PC již umějí reagovat na vícedotykové ovládání, které je známo z mobilních telefonů a tabletů. Aplikace SCADA byly rozšířeny o nezbytnou nadstavbu WinCC Redundancy, která bezpečně ohlídá historická data při výpadku serveru WinCC. Kompletně celé prostředí WinCC podporuje datový formát Unicode, díky čemuž je použití různých jazykových sad (jak evropských, tak i asijských) v jednom projektu bezproblémové. Výměna jazykové sady za chodu vizualizačního systému je velmi jednoduchá a umožňuje volit z více variant.
 
To, že TIA Portal je opravdu platforma pro vytvoření vizualizace celého projektu, dokazuje integrace projektového prostředí Scout, které přináší napojení na oblast pohonů. Z hlediska vizualizace to znamená, že je možné operátorské panely Comfort Panel přímo napojit na jednotky Simotion a využívat jejich proměnné, alarmy a diagnostiku.
 
Společnost Siemens si dobře uvědomuje náročnost přechodu ze starších projektů na TIA Portal, proto nová verze WinCC V13 s nástrojem PLC Proxy umožňuje propojení s projekty vytvořenými v Step7 V5.5. Tím je zabezpečen přístup vizualizační části projektu v TIA Portal na symbolické proměnné a datové bloky z PLC, které jsou projektovány jinde než v prostředí TIA Portal. Díky tomuto propojení lze získat i diagnostiku systému (Report System Error), a to bez jakýchkoliv vícenákladů na projektování vizualizace.
 
O využití PLC Proxy pro Team Engineering byla zmínka v předchozích odstavcích.
 

Školení, podpora a další informace

Pro ty, kteří chtějí v TIA Portal začít pracovat nebo se zdokonalit v jeho používání, nabízí společnost Siemens školení určená jak pro servisní pracovníky, tak i pro programátory PLC. Náplní je konfigurace operátorských panelů, tvorba aplikací SCADA a nově i programování PLC Simatic S7-1500. Více podrobností lze najít na internetové stránce www.siemens.cz/sitrain.
 
Další novinkou letošního roku je rozšíření činnosti technického poradenství o podporu v rámci migrace na Simatic S7-1500 a na nové operátorské panely. Kontaktní e-mail je podpora.industry.cz@siemens.com nebo lze volat na telefonní číslo +420 800 122 552.
 
Ing. Ladislav Plachý,
Ing. Rostislav Kosek,
Obr. 1. WinCC v platformě TIA Portal
Obr. 2. Operátorský panel Basic Panel druhé generace