Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Stejnosměrné a krokové motory značky TT motor

Díky dostupné elektronice pro zpětnovazební řízení stejnosměr­ných motorů se zjednodušuje konstrukce polohově či rychlostně re­gulovaných stejnosměrných pohonů. Klíčovým článkem regulačního řetězce jsou motory mechanicky připrave­né pro montáž inkrementálního snímače po­lohy. Hongkongská firma TT motor, zave­dený výrobce klasických stejnosměrných, krokových i bezkartáčových motorů, dodá­vá pro tento účel motory s osičkou vyvede­nou i zadním ložiskovým čelem.
 
Jako první byly do trvalé nabídky zařaze­ny převodové motory velikosti GM37 s napá­jecím napětím 12 V a s převodovými poměry od 36:1 po 393:1. Otáčky výstupní hřídele se bez zatížení pohybují podle převodového po­měru v rozmezí od 150 min–1po 14 min–1. Točivý moment motoru závisí na převodo­vém poměru a může dosáhnout až 2 Nm. Výstupní hřídel o průměru 6 mm je uložena v masivním kluzném ložisku a snáší i značné radiální zatížení.
 
Další novinkou v sortimentu jsou krokové motory standardu NEMA17 s hřídelí vyvedenou oběma čely. Tyto motory mohou být užitečným prvkem pro zjednodušení konstrukce různých pohonů, protože na hřídel protaženou dozadu je možné snadno upevnit nejen kličku pro ruční polohování, ale i snímač polohy, který umožní pro­voz motoru v uzavřené regulační smyčce.
Motory jsou dvoufázové, určené pro bipolární buzení proudem 0,8 A na fázi. Statický moment je 0,25 Nm, na jednu otáčku je tře­ba 200 celokroků.
 
Snail Instruments, tel.: 604 162 879, e-mail: snail@snailinstruments.com, www.ttmotor.cz