Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

Projekt pod názvem Stáže ve firmách – vzdělávání praxí je moderní forma dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách. Jeho cílem je zlepšit schopnost absolventů škol a dalších občanů uplatnit se na trhu práce. Projekt probíhá od června 2012 do října 2014 a je určen pro všechny občany České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta) s trvalým pobytem mimo hlavní město. Organizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V první fázi je v rámci projektu vzděláváno 5 000 účast­níků. V této etapě bude zjištěno, jak je třeba upravit legislativu pro to, aby se poskytování stáží stalo pro firmy atraktivním způsobem, jak získávat kvalifikované pracovníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat. Projekt by měl i napomoci k ukotvení způsobu dalšího vzdělávání formou stáží v české legislativě.

Na stránce www.stazevefirmach.cz se mohou registrovat jednak uchazeči o stáž, jednak firmy, které chtějí stáže určitého typu poskytovat. Firmám jsou pak nabídnuti vhodní stážisté. Popřípadě si firma může doporučit i svého vlastního stážistu – ten však nesmí být zaměstnanec firmy na obdobnou činnost. Stáž probíhá, podle typu, jeden až šest měsíců a po jejím skončení jsou firmě proplaceny náklady. Náklady jsou vyjádřeny předem známou paušální částkou, která se u jednotlivých typů stáží liší. Celkový rozpočet projektu je 800 milionů korun.

V rámci projektu nevzniká pracovněprávní vztah mezi stážistou a firmou (žádné odvody). V současné době je stanoveno více než 70 pozic pro stáže. Na projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí spolupracuje Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA). Ta navrhuje pro elektrotechnický obor šablony stáží, tedy co se má stážista naučit a co mu k tomu má firma poskytnout. Firmy, které jsou členy ELA, mohou na sekretariát asocia­ce (ela@electroindustry.cz) posílat své návrhy a požadavky na zaměření stáží z elektrotechnického oboru.                          

(ed)