Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Stavte na informacích

číslo 12/2004

Stavte na informacích

Stavební veletrhy Brno si v oboru stavebního průmyslu za několik let své existence vydobyly uznání a respekt odborné veřejnosti, pro kterou především jsou jednou z hlavních událostí sezóny. Tu příští zahájí na brněnském výstavišti ve dnech 19. až 23. dubna 2005. Opět zde bude možné na jednom místě získat informace o současném vývoji ve stavebnictví a dozvědět se o všech novinkách a trendech zmíněného oboru.

Význam brněnských stavebních veletrhů spočívá především v širokém záběru témat a dílčích oborů stavebního průmyslu. Z historie veletrhů lze zjistit, jak reagují na aktuální potřeby vystavovatelů a odborné návštěvnické veřejnosti. Do současné doby se proto Stavební veletrhy Brno rozrostly na čtyři základní projekty. Ty jsou vzájemně propojeny společnou tematikou stavebnictví, ale přitom individuálně oborově zaměřené.

Nejnovějším z těchto projektů je Mezinárodní veletrh osvětlovací techniky, elektroinstalací a systémové integrace budov Elektro. Ten se letos konal poprvé. Jeho základem je výrazně se rozvíjející segment stavebního průmyslu. Elektrotechnika a tzv. inteligentní budovy se v architektuře a stavebnictví již staly samozřejmostí a obor automatizace a řízení tak proniká i do těchto oblastí.

Automatizace se ale současně uplatňuje i při výstavbě budov. V příštím roce se další z veletrhů, IBF, v jednom ze svých témat zaměří na mechanizační prostředky a stavební stroje, které jsou s oborem elektrotechniky a automatizace úzce spojeny. Mechanizační prostředky ve stavebnictví jsou dnes řízeny a ovládány mnoha prvky a systémy, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost strojů. Veškeré novinky budou k vidění právě na Stavebních veletrzích Brno 2005.

Kromě tématu stavebních strojů a mechanizace veletrh IBF představí dopravní a mostní stavitelství a speciální odvětví: bazény, koupaliště a aquaparky.

Příští rok oslaví Mezinárodní stavební veletrh IBF významné výročí. V dubnu 2005 uplyne deset let od jeho vzniku. Ve znamení jubilejní desítky se ponese i komplex Stavebních veletrhů Brno 2005.

Aby byl výčet témat Stavebních veletrhů Brno 2005 kompletní, je třeba připomenout dva zbývající veletrhy. Mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK BRNO má pro příští rok připravena dvě zvýrazněná témata: nízkoenergetické systémy větrání a vytápění a dopravní techniku v budovách.

Veletržní komplex doplňuje Fórum investičních příležitostí a veletrh techniky pro města a obce Urbis, který se zaměřuje na investice a projektovou činnost v komunální oblasti.

Současná podoba Stavebních veletrhů Brno je reakcí na vývoj stavebního průmyslu. Vystavovat na veletrhu znamená chopit se příležitosti, dát o sobě vědět a navázat ty správné kontakty. Většina firem tak využívá brněnské veletrhy nejen k prezentaci vlastní značky a předvedení novinek, ale i k získání nových partnerů a rovněž jako místo kontraktačních jednání.

Kdo chce zůstat součástí trhu a být úspěšný i v budoucnosti, měl by se přihlásit k účasti na Stavebních veletrzích Brno 2005. Více se lze dozvědět na adrese http://www.ibf.cz

Petr Kot,
Veletrhy Brno

Inzerce zpět