Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Standardizace návrhu elektroinstalace

Společnost Schaeffler Sondermaschienenbau, která navrhuje a vyrábí speciální stroje, standardizuje ve svých závodech procesy návrhu jejich elektroinstalace a spoléhá se při tom na platformu Eplan.

Firma Schaeffler Sondermaschienenbau každoročně realizuje přibližně 4 500 projektů – každý z nich přitom představuje složitý mechatronický systém s mnoha robotickými komponentami. Specializovaná strojírenská firma s třinácti závody a 1 700 zaměstnanci patří v oblasti výroby strojů mezi ty velké. U této firmy je ve srovnání s konkurencí netypické, že až dosud obsluhovala (téměř) jen jediného zákazníka: závody skupiny Schaeffler Group, do níž patří.

Soustředí se na výrobu montážních systémů a zkušebních strojů pro výrobní linky tohoto celosvětově působícího dodavatele pro automobilový průmysl. Mezi nedávné špičkové projekty patří vývoj a realizace složitých montážních a testovacích linek pro moduly hybridních pohonů automobilů nebo pro nové elektrické pohony náprav (obr. 1).

Vysoký stupeň znalostí o výrobě

Jako dodavatel úrovně Tier 1 pro automobilový průmysl skupina Schaeffler vyvíjí a vyrábí velmi složité výrobky, jako jsou příčné stabilizátory, 48V pohonné systémy a elektrické moduly náprav, všechny podle nejvyšších standardů kvality a pod silným tlakem na cenu. Kolem 60 % ze 1 700 zaměstnanců firmy Schaeffler Sondermaschienenbau po celém světě pracuje ve vývojových a konstrukčních odděleních, kde navrhují pro své zákazníky řešení na zakázku. Stále důležitější roli hraje také software. Například vývojáři vytvářejí aplikace pro sledování stavu strojů, aby tak zvýšili produktivitu a dostupnost výrobní techniky v náročném průmyslovém prostředí.

Otvírání externím klientům

Schaeffler Sondermaschienenbau nyní zpřístupňuje své know-how i externím zákazníkům. Zaměřuje se na montážní a zkušební stroje a rovněž na speciální brusky a honovací stroje. Nabídku doplňuje hlubokými znalostmi v oborech robotiky, strojového vidění, manipulační techniky a výrobních informačních systémů.

Otevírání zákazníkům mimo skupinu Schaeffler je jen jedním z faktorů, proč je třeba standardizovat software pro elektrokonstruování v různých závodech podniku, např. v Erlangenu a Bühlu v Německu nebo v Tchaj-cchangu v Číně, které mají každý své vývojové oddělení. Tyto závody, stejně jako další, sice pracují s Platformou Eplan, ale užívají ji různě. Cílem je vytvořit globálně standardizované vývojové procesy založené na systémech Eplan. Za tento úkol je odpovědný projektový tým elektrokonstruktérů – klíčových uživatelů systémů Eplan. Stefan Vietz, elektrokonstruktér z Erlangenu, k tomu sděluje: „Na základě platformy Eplan vyvíjíme společnou harmonizovanou infrastrukturu, která nám umožní spolupracovat na celém světě. Tak budeme moci optimálně využívat naše kapacity a zvyšovat flexibilitu vývojových středisek.“

Softwarově standardizované šablony, makra s obohacenými daty

V procesu standardizace se tým zaměřil na globální softwarové programy a normy, zvláště na EN 81346: Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování. Sascha Jäger, elektrokonstruktér v Bühlu, říká: „Vyvíjíme softwarově standardizované šablony, jimž může porozumět každý zaměstnanec, včetně osob ve výrobě.“ Základní informace, jako identifikace zařízení a jeho přiřazení konkrétní lokalitě nebo lince, jsou normalizovány a standardizován je také management zařízení. A každá komponenta se všemi příslušnými daty je uložena také v systému ERP.

Pro zjednodušení konstrukce vytváří tým pro opakovaně používané přístroje makra s jasným cílem: každému přístroji přiřadit co nejúplnější sadu dat. Hlavním principem je, aby každý, kdo potřebuje data jakéhokoliv typu, je také dostal. V pozadí uvedeného principu je trend, že v budoucnu bude tato data vyžadovat stále více externích zákazníků, např. pro předběžnou přejímku strojů.

Zavádí se 3D konstruování rozváděčů

V německém Bühlu firma Schaeffler již používá Eplan Pro Panel k vytváření trojrozměrných návrhů rozváděčů řídicích systémů pro výrobní stroje a linky (obr. 2). V budoucnu se bude Eplan Pro Panel používat v závodech po celém světě. Sascha Jäger dává příklad jeho výhod: „Umístí-li projektant měnič frekvence na montážní panel, vzor vrtání se automaticky uloží a data lze přenést do systému Perforex jako soubor DXF. To šetří čas při konstrukci i výrobě.“

Další kroky: automatický návrh kabelových tras a eView

Mezi plánované kroky patří export dat z Pro Panel pro externí výrobce kabelové konfekce. V dodávce jsou potom označené vodiče s koncovkami nebo hotové svazky vodičů. To šetří čas a zvyšuje efektivitu zejména v projektech využívajících americký standard UL.

Právě teď testují klíčoví uživatelé aplikaci Eplan eView jako podporu své práce např. při uvádění strojů do provozu. Pracovníci výrobního oddělení nebo technici při uvádění do provozu si mohou na tabletu vyvolat schémata zařízení a přímo zobrazit podrobnosti (obr. 3). Již tedy není třeba schémata tisknout a po ruce jsou vždy ta nejnovější data. Technik navíc při uvádění do provozu může pomocí funkce redlining přímo označit, provede-li na místě instalace jakékoliv změny. Na jednom systému tak mohou při uvádění do provozu současně pracovat tři nebo čtyři technici a vždy mají před sebou stejnou, aktuální verzi dokumentace. Řeší se tím také komunikace s programátory – a to nejen při uvádění do provozu.

(EPLAN Software & Service)

 

Obr. 1. Mezi nedávné špičkové projekty firmy Schaeffler Sondermaschinenbau patří vývoj a realizace složitých montážních a testovacích linek pro moduly hybridních pohonů automobilů

Obr. 2. V Bühlu firma Schaeffler používá Eplan Pro Panel k vytváření trojrozměrných návrhů rozváděčů řídicích systémů pro výrobní stroje a linky

Obr. 3. Pracovníci výrobního oddělení nebo technici při uvádění do provozu si mohou na tabletu vyvolat schémata zařízení a přímo zobrazit podrobnosti